INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWBLiZ logoIOZ LogoWATZakład Nauk Humanistycznych

ZAKŁAD NAUK HUMANISTYCZNYCH

Model funkcjonowania Zakładu Nauk Humanistycznych nawiązuje do misji uczelni kształcącej młodzież do wykonywania zadań nie tylko specjalistycznych, ale także do funkcji społecznych, opartych na wychowaniu humanistycznym. W owym przesłaniu chodzi o to, aby w ramach przygotowywania studentów do nowoczesnych kunsztów inżynierskich nie tracić z pola widzenia ducha obywatelskiego i wartości zakorzenionych w tradycji europejskiej, wyrosłej na grecko-rzymskim oraz chrześcijańskim gruncie, tudzież widzeniu świata nawiązującym do rodzimej kultury i polskiej rzeczywistości.

 

Misja Zakładu

1.     Prowadzenie dydaktyki w dziedzinie nauk humanistycznych.

2.     Prowadzenie badań naukowych dotyczących obszaru nauk humanistycznych.

3.     Wyposażanie absolwentów WAT w umiejętności, zdolności oraz wiedzę uczulającą ich na troskę o wartości pierwszorzędnie wpływające na świadomość Europejczyka i Polaka zarazem.

 

Zadania Zakładu wynikające z założonej misji

  1. Kompetentne i inspirujące prowadzenie zajęć ze studentami WAT w zakresie nauk humanistycznych

  2. Ciągłe doskonalenie programów studiów na wszystkich kierunkach realizowanych w WAT, w zakresie nauk humanistycznych

  3. Prowadzenie badań naukowych dotyczących nauk humanistycznych.

  4. Upowszechnianie wiedzy poprzez publikacje książkowe, artykuły w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz skrypty dla studentów.

  5. Organizowanie oraz uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych z zakresu nauk humanistycznych.

  6. Kształtowanie wśród studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i kursów właściwych postaw społecznych.

 

Pracownicy Zakładu:

– prof. dr hab. Wojciech WŁODARKIEWICZ – Kierownik Zakładu

– dr hab. Marek ADAMKIEWICZ, prof. WAT

– dr hab. Krzysztof SOŁODUCHA, prof. WAT

– dr hab. Janusz ŚWINIARSKI, prof. WAT

– dr Beata CZUBA

– dr Sylwia FIJAŁKOWSKA

– dr Marian KASPERSKI

– dr Grzegorz JASIŃSKI

– dr Krzysztof KLIMEK

– dr Anna ORZYŁOWSKA

– dr Adam OSTANEK

– dr Stanisław PTASZEK

– dr Joanna SKULSKA​

– dr Paweł PULIK

 

Prowadzone przedmioty:

• Erystyka i retoryka
• Etyka normatywna

• Etyka w zarządzaniu
• Etyka zawodowa
• Filozofia
• Filozofia bezpieczeństwa narodowego
• Historia gospodarcza

• Historia Polski

• Historia sztuki wojennej
• Historia techniki

• Komunikacja społeczna

• Krytyczne myślenie

• Logika i teoria argumentacji

• Negocjacje pracownicze
• Negocjacje w zarządzaniu kryzysowym
• Pedagogika
• Praktyka przywództwa – negocjacje
• Socjologia organizacji
• Społeczna odpowiedzialność organizacji
• Sztuka negocjacji

 

Pracownicy Zakładu prowadzą prace naukowo-badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych na użytek nauk o zarządzaniu i nauk o bezpieczeństwie w zakresie:

·       filozofii i etyki,

·       wiedzy o państwie,

·       socjologii organizacji,

·       negocjacji,

·       logiki i argumentacji,

·       historii i prawa,

·       a także w innych obszarach pokrewnych.

Wyniki prace są publikowane w periodykach własnych IOiZ oraz w  czasopismach zewnętrznych, a także w postaci monografii własnych i w postaci rozdziałów do monografii zewnętrznych.

 

Opracowanie: prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, dr Grzegorz Jasiński

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 46 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2019