INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWBLiZ logoIOZ LogoWATZakład Ekonomii

ZAKŁAD EKONOMII

 

Misja Zakładu

Misja Zakładu Ekonomii nawiązuje do misji uczelni, uwzględniając, by w ramach wyposażania studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje inżynierskie i społeczne nie tracić z pola widzenia efektywności ekonomicznej w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej. Tym samym, głównym zamierzeniem edukacyjnym pracowników Zakładu jest wyposażanie absolwentów WAT w wiedzę ekonomiczną oraz nauczyć umiejętności praktycznego jej wykorzystania w pracy zawodowej i życiu codziennym.

 

Zadania Zakładu wynikające z założonej misji

1.     Kompetentne i inspirujące prowadzenie zajęć ze studentami WAT z przedmiotów ekonomicznych.

2.     Ciągłe doskonalenie programów studiów z przedmiotów ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem kierunków: zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe i logistyka.

3.     Prowadzenie badań naukowych dotyczących wybranych problemów współczesnej gospodarki oraz bezpieczeństwa ekonomicznego.

4.     Rozbudzanie wśród studentów zainteresowania zagadnieniami współczesnej gospodarki, finansów i bezpieczeństwa ekonomicznego.

5.     Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej przez publikacje książkowe, artykuły w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz skrypty dla studentów.

6.     Kształtowanie wśród studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i kursów postaw przedsiębiorczych.

 

Pracownicy Zakładu:

– dr hab. Janusz Kostecki, prof. WAT – Kierownik Zakładu

– prof. dr hab. Ryszard ŁAWNICZAK

– dr hab. Henryk PAŁASZEWSKI, prof. WAT

– dr Anna KUCZYŃSKA-CESARZ

– dr Leszek LISIECKI

– dr Monika SZCZERBAK

– dr Agnieszka ŚCISŁO

– mgr Piotr NOWICKI

 

Prowadzone przedmioty:

• Audyt wewnętrzny i zewnętrzny
• Bezpieczeństwo ekonomiczne
• Ekonomia
• Ekonomika obrony
• Finanse
• Finanse i rachunkowość
• Finasowanie zadań zarządzania kryzysowego
• Finanse przedsiębiorstwa
• Globalizacja - wyzwania i zagrożenia
• Kontrola wewnętrzna i badanie sprawozdań finansowych
• Makroekonomia
• Mikroekonomia
• Międzynarodowy marketing
• Polityka ekonomiczna
• Przedsiębiorczość i zarządzanie
• Rachunkowość finansowa
• Rachunkowość zarządcza
• Rynek kapitałowy
• Ubezpieczenia społeczne
• Współczesne rynki finansowe


 

Pracownicy Zakładu prowadzą prace naukowo-badawcze na użytek nauk o zarządzaniu i nauk o bezpieczeństwie w zakresie:

·       bezpieczeństwa ekonomicznego,

·       ekonomiki obrony,

·       finansów przedsiębiorstw,

·       rachunkowości finansowej i zarządczej,

·       rozwoju ekonomicznego państwa i podmiotów gospodarczych oraz jego uwarunkowań,

·       marketingu międzynarodowego

·       stabilności finansowej,

·       zarządzania finansami organizacji,

·       współczesnych rynków finansowych,

a także w innych obszarach pokrewnych.

Wyniki prace są publikowane w periodykach własnych IOiZ oraz w  czasopismach zewnętrznych, a także w postaci monografii własnych i w postaci rozdziałów do monografii zewnętrznych.

 

Opracowanie: prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, dr Grzegorz Jasiński

 

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 46 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2019