INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWBLiZ logoIOZ LogoWATO Instytucie

WARSZTATY


 

Informacja z dnia 20.04.2017r.

II-GIE WARSZTATY nt . NEGOCJACJE DYPLOMATYCZNE W DZIEDZINIE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE W INSTYTUCIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

W dniach 30 marca i 06 kwietnia 2017 r. w Instytucie Organizacji i Zarządzania odbyły się po raz drugi warsztaty nt. negocjacji dyplomatycznych. Warsztaty poprowadzili Ambasador Zdzisław Rapacki, który z ramienia Polski przewodniczył Konferencji Rozbrojeniowej w 2006 r. oraz wielokrotnie przewodniczył polskiej delegacji do I Komitetu ZONZ na forum którego m. in. była przyjmowana rezolucja w sprawie implementacji konwencji o zakazie broni chemicznej autorstwa Polski, płk dr inż. Marek Zadrożny st. doradca wojskowy w Misji RP w Genewie oraz Grzegorz Marek Poznański ekspert ds. rozbrojenia w Misji RP w Genewie. Celem specjalistycznego kształcenia było zapewnienie doktorantom studiów w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz studentom studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe partycypacyjnego poznania podstawowych form negocjacji międzynarodowych występujących w systemie dyplomacji multilateralnej podczas konferencji międzynarodowych i zarazem stosowanych na tym forum technik oraz instrumentów negocjacyjnych.

image-1 image-1 image-1

image-1 image-1 image-1

image-1 image-1


Warsztaty pierwszego dnia otworzyli Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania Profesor dr hab. inż. Piotr Zaskórski oraz kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego dr hab. Bogusław Jagusiak prof. WAT. Otwierając warsztaty Prof. Zaskórski podkreślił potrzebę systemowego ujęcia problemu negocjacji z możliwością eksponowania atrybutów determinujących skuteczność realnego systemu negocjacji. Sformułował również hipotezę warsztatów wyrażającą się stwierdzeniem, że: system negocjacji może być skutecznym narzędziem ograniczającym realizację zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Cel warsztatów oraz sylwetki gości przedstawiła dr Joanna Antczak. Pierwszego dnia warsztatów prowadzący przeprowadzili serię wykładów, które przybliżyły doktorantom i studentom, technikę oraz praktykę negocjacji na forach wielostronnych, specyfikę rokowań rozbrojeniowych oraz problematykę broni chemicznej. Doktorantom i studentom przydzielono role koordynatorów grup oraz państw do reprezentowania ich interesów w dalszej części warsztatów. W drugim dniu ci sami uczestnicy brali udział w konsultacjach (formalnych i nieformalnych), debatach oraz posiedzeniu Pierwszego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego NZ w. s. przyjęcia rezolucji o wykonaniu konwencji o zakazie broni chemicznej. Konsultacje prowadziła delegacja Polski, która była autorem projektu rezolucji. Największą aktywność wykazali reprezentanci: Stanów Zjednoczonych, Pakistanu, Chin, Wielkiej Brytanii, Tunezji, Rumuni, Syrii i Kanady. Uczestnicy warsztatów wyrazili swoją opinię wypełniając anonimowe ankiety nt. tematyki, form i metod dydaktycznych i przeprowadzenia zajęć. Analiza zgłoszonych opinii oraz uwag wykazała trafność doboru tematu warsztatów. Uczestnicy podkreślili wysoką jakość zajęć, która zagwarantowana była dzięki posiadaniu wysokich kompetencji specjalistycznych przez prowadzących. Uczestnikom warsztatów zostały wręczone okolicznościowe certyfikaty, poświadczające ich udział. Na zakończenie warsztatów Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania Profesor dr hab. inż. Piotr Zaskórski wręczył Ambasadorowi dr Zdzisławowi Rapackiemu, płk dr inż. Markowi Zadrożnemu i Grzegorzowi Poznańskiemu pisemne podziękowania za przeprowadzenie zajęć. W podsumowaniu warsztatów prof. Zaskórski podkreślił, że założone cele zostały wypełnione a sposób prowadzenia zajęć potwierdzał systemowe uporządkowanie celów i przedmiotu warsztatów z sugestią kontynuowania tej formy zajęć dydaktycznych.

Joanna Antczak


 

Informacja z dnia 10.03.2017r.

Warsztaty negocjacyjne organizowane dla doktorantów i studentów pierwszego roku II stopnia

W dniach 30 marca i 06 kwietnia 2017 r. w Instytucie Organizacji i Zarządzania odbędą się po raz drugi warsztaty negocjacyjne organizowane dla doktorantów i studentów pierwszego roku II stopnia. Warsztaty będą symulacją negocjacji wielostronnych, prowadzonych na forach rozbrojeniowych w systemie Narodów Zjednoczonych.
Pierwszego dnia uczestnikom zostanie przekazana wiedza nt. technik, organizacji oraz przedmiotu wielostronnych rokowań rozbrojeniowych, a także przedstawiony scenariusz i przydzielone role w praktycznej części warsztatów. Drugiego dnia uczestnicy wcielą się w role delegacji państw i będą mieli za zadanie wynegocjować tekst rezolucji I Komitetu Zgromadzenia Ogólnego NZ, a następnie podjąć działanie (głosowanie, przyjęcie lub odrzucenie projektu). Warsztaty poprowadzą: ambasador dr Zdzisław Rapacki, Grzegorz Poznański, płk dr inż. Marek Zadrożny, dr Joanna Antczak oraz doktoranci mgr Małgorzata Rejman-Karolewska, mgr Iga Leszczyńska, mgr Karolina Jaworska mgr inż. Łukasz Lepionka, mgr Michał Rudnicki, ppor. rez. mgr Albert Karolewski i mgr Karol Kwietniewski

HARMONOGRAM

Więcej informacji o warsztatach jest na stronie: https://watwarsztaty.wordpress.com/

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 46 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2019