INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWBLiZ logoIOZ LogoWATAkredytacja

PRACOWNICY INSTYTUTU

 

Istotne znaczenie dla jakości działalności dydaktycznej oraz naukowo-badawczej Instytutu mają kwalifikacje zatrudnionych w nim nauczycieli akademickich. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. w Instytucie Nauk Humanistycznych pracowało: 2 docentów, 11 doktorów oraz kilkunastu magistrów, z których część przygotowywała dysertacje doktorskie. W kwietniu 1998 r. w Instytucie pracowało już zaś: 50 nauczycieli akademickich, z tego: 28 oficerów i 22 pracowników wojska oraz 8 osób personelu pomocniczego i administracyjnego – oficer i 7 pracowników wojska. Wśród nauczycieli akademickich było: 4 profesorów (3 w dziedzinie nauk humanistycznych w specjalności nauka o polityce i jeden nauk wojskowych), 6 doktorów habilitowanych (po jednym z: nauk pedagogicznych, historii najnowszej, nauki o polityce, socjologii, ekonomii i prawa teologicznego), 22 doktorów oraz 18 magistrów.

W latach 1999–2001 liczba samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w Instytucie wzrosła do 12, przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby zatrudnionych. Tendencja ta utrzymywała się w kolejnych latach. W grudniu 2002 roku, w ramach wprowadzania nowego etatu WAT, wszyscy oficerowie zatrudnieni w Instytucie na stanowiskach nauczycieli akademickich oraz szef Wydziału Planowania Kształcenia, otrzymali wypowiedzenia i w następnym roku zostali przeniesieni do rezerwy. Po powołaniu Instytutu Organizacji i Zarządzania zwolniono znaczną część specjalistów z zakresu nauk humanistycznych, natomiast zatrudniono pracowników naukowo-dydaktycznych w Zakładzie Ekonomii oraz Zakładzie Inżynierii Zarządzania.

W roku akademickim 2005/2006 w IOiZ zatrudniał 33 pracowników, w tym 31 nauczycieli akademickich: 2 profesorów, 8 doktorów habilitowanych, 15 doktorów oraz 6 magistrów. W kolejnych latach nastąpił stopniowy wzrost liczby zatrudnionych.

W październiku 2009 r. w Instytucie pracowało 38 osób, w tym 36 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych: 3 profesorów, 7 doktorów habilitowanych, 22 doktorów oraz 4 magistrów.

Obecnie w IOiZ pracuje 62 osoby, w tym 60 nauczycieli akademickich: 6 profesorów, 12 doktorów habilitowanych, 38 doktorów, 4 magistrów oraz 2 pracowników administracyjnych.

 

 

Opracowanie: prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, dr Grzegorz Jasiński


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 46 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2019