INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWBLiZ logoIOZ LogoWATAkredytacja

PRACOWNIA ZARZ?DZANIA I BEZPIECZE?STWA


Cel funkcjonowania pracowni


Celem pracowni jest ?wiadczenie us?ug skierowanych do studentw jak i wyk?adowcw IOiZ w zakresie podnoszenia kompetencji i umiej?tno?ci w obszarze:

 • wykorzystania systemw GIS  oraz OLTP/OLAP/DM w systemach bezpiecze?stwa i zarz?dzania kryzysowego,

 • analiz geoprzestrzennych w systemach bezpiecze?stwa i w zarz?dzaniu (np. geomarketing),

 • geoprzestrzennego zobrazowania obiektw operacyjnych SZ RP, Policji, PSP, SG, OC,

 • zarz?dzania procesami z wykorzystaniem Zintegrowanych Systemw Wspomagania Zarz?dzania (MRP/ERP, OLTP/OLAP/DM),

 • modelowania procesw z wykorzystaniem specjalizowanych  technologii informatycznych.

Wykorzystanie pracowni


Pracownia jest wykorzystywana do realizacji nast?puj?cych przedmiotw:


-        Analiza i modelowanie zagro?e?,

-        Systemy informatyczne w monitorowaniu i zobrazowaniu zagro?e?,

-        Systemy GIS,

-        Mapy cyfrowe i podstawy systemw GIS,

-        Podstawy systemw GIS,

-        In?ynieria ochrony ludno?ci i infrastruktury,

-        Zarz?dzanie projektami i procesami,

-        Ochrona infrastruktury krytycznej,

-        Gry decyzyjne w zarz?dzaniu kryzysowym,

-        Media i komunikacja w zarzadzaniu kryzysowym,

-        Zarz?dzanie procesami w sytuacjach kryzysowych,

-        Administrowanie bezpiecze?stwem informacji,

-        Ochrona zasobw informacyjnych,

-        Nauka o organizacji,

-        Biznes plan,

-        Rynki kapita?owe i informacje gie?dowe

-        Metody analiza zagro?e? z elementami bezpiecze?stwa cyberprzestrzeni,

-        Ochrona krajowej i terenowej infrastruktury krytycznej,

-        Logika i teoria argumentacji,

-        Informatyczne narz?dzia zarz?dzania wiedz? w organizacji,

-        Modelowanie i algorytmizacja procesw i systemw biznesowych.


W pracowni wykorzystywane jest nast?puj?ce oprogramowanie:


 • Adonis 5.1,
 • Aris 10,
 • Bizagi Modeler,
 • IBM WebSphere Business Modeler Basic 7.0,
 • Microsoft Office,
 • Microsoft Visio 2016,
 • QGIS.

Kierownik Pracowni Zarz?dzania i Bezpiecze?stwa

dr Krzysztof SZWARC

Pracownicy:

mgr in?. Marcin Staruch

mgr Micha? Jurek

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 46 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2019