INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWBLiZ logoIOZ LogoWATWydawnictwa instytutu

STUDIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

„Studia Bezpieczeństwa Narodowego” odnoszą się do szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa z różnych obszarów funkcjonowania państwa oraz relacji międzynarodowych w układzie regionalnym i globalnym. Poszczególne numery „Studiów Bezpieczeństwa Narodowego” utrzymane są w wymiarze interdyscyplinarnym z ogólnym zwróceniem uwagi na najważniejsze elementy geopolityki bezpieczeństwa, ale również nie pomijają zagadnień infrastruktury bezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji i technologii bezpieczeństwa. W numerach publikowane są również artykuły analityczne i filozoficzne z zakresu bezpieczeństwa jednostki, społeczeństwa, państwa i środowiska międzynarodowego.

Link do oficjalnej strony „SBN”: http://sbn.wcy.wat.edu.pl/

 

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 46 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2019