INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWBLiZ logoIOZ LogoWATKierownictwo

KIEROWNICTWO INSTYTUTU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Dyrektor Instytutu
 

Załoga

prof. dr hab. Wojciech WŁODARKIEWICZ

 

 

Z-ca Dyrektora Instytutu
ds. Naukowych
Z-ca Dyrektora Instytutu
ds. Dydaktycznych
 
Pokorski

dr inż. Grzegorz POKORSKI

Załoga

dr Wiesława ZAŁOGA  

Kierownik
Studiów
Doktoranckich

    dr hab. Jerzy ZALEWSKI,  prof. WAT

 

K I E R O W N I C Y ZAKŁADÓW

Kierownik Zakładu
Bezpieczeństwa
Narodowego 
Kierownik Zakładu
Inżynierii
Zarządzania
Kierownik Zakładu
Nauk
Humanistycznych
Kierownik
Zakładu
Ekonomii
 
Pracownia Zarządzania i Bezpieczeństwa
 
prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK dr Wiesław GONCIARSKI prof. dr hab. Wojciech WŁODARKIEWICZ dr hab. Janusz KOSTECKI, prof. nadzw. WAT


dr Krzysztof SZWARC

Kierownik Pracowni
Systemów Bezpieczeństwa
Narodowego
Kierownik Pracowni
Metod i Strategii Zarządzania
 
Sekretariat Instytutu
   

dr hab. Jerzy STAŃCZYK

dr Marta MISZCZAK   Jadwiga SKULSKA  
Kierownik Pracowni
 Zarządzania Kryzysowego
Kierownik Pracowni
Technologii Zarządzania
 
 
 
 
 
 

Misją obecnego kierownictwa IOiZ jest wzbogacenie oferty dydaktycznej na obu kierunkach: Zarządzanie i Bezpieczeństwo Narodowe, z szerokim wykorzystaniem potencjału całego Wydziału Cybernetyki WAT i szczególnym uwzględnieniem kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych (w tym kursów i studiów podyplomowych, dedykowanych dla SZ RP) oraz uruchomieniem działalności naukowo-badawczej z szerszym współdziałaniem z otoczeniem.

dr Natalia MOCH dr inż. Zdzisław WOJCIECHOWSKI      
         

 

 

 

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 46 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2019