INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWBLiZ logoIOZ LogoWATO Instytucie

O INSTYTUCIE


Instytut Organizacji i Zarządzania jest jednostką organizacyjną Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, powołaną do organizowania oraz prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i badawczej, związanej z grupą przedmiotów nauczania z zakresu nauk o zarządzaniu, nauk o bezpieczeństwie, nauk ekonomicznych oraz  humanistycznych. Współdziała z pozostałymi Instytutami WCY oraz Wydziałem Logistyki oraz Elektroniki w pozostałych kierunków studiów, prowadzonych w Akademii.

 

MISJA  INSTYTUTU

1.      Kształcenie studentów Wydziału Cybernetyki WAT na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II-go stopnia  oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych na kierunkach:

            Zarządzanie,

            Bezpieczeństwo narodowe.

2.      Kształcenie studentów na studiach III-go stopnia (doktoranckich) w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie.

3.      Kształcenie studentów na studiach podyplomowych oraz przygotowanie kursów i studiów podyplomowych dedykowanych dla SZ RP:

            Zarządzanie zasobami ludzkimi,

            Bezpieczeństwo narodowe,

            Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania,

            Zarządzanie organizacją w środowisku IT,

            Zarządzanie finansami i rachunkowość,

            Przywództwo i komunikacja w zarządzaniu organizacją.

4.      Kształcenie studentów wszystkich wydziałów WAT w zakresie:

            Zarządzania

            Nauk o bezpieczeństwie

            Nauk ekonomicznych

            Nauk humanistycznych

5.      Prowadzenie i współuczestniczenie w pracach badawczych z dziedziny zarządzania i bezpieczeństwa narodowego oraz uruchomienie działalności naukowo-badawczej z szerszym współdziałaniem z otoczeniem.

 

W skład Instytutu wchodzą zakłady:

            Zakład Bezpieczeństwa Narodowego - kierownik: prof. dr hab. Bogusław Jagusiak,

            Zakład Inżynierii Zarządzania - kierownik: dr Wiesław Gonciarski,

            Zakład Nauk Humanistycznych - kierownik: prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz,

            Zakład Ekonomii  - kierownik: dr hab. Janusz Kostecki, profesor WAT.

 

 

 

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 46 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2019