INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWBLiZ logoIOZ LogoWATWydawnictwa instytutu

Nowoczesne Systemy Zarządzania-CZASOPISMO

„Nowoczesne Systemy Zarządzania” są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Organizacji i Zarządzania. Zasadniczym podmiotem prowadzącym to czasopismo jest Zakład Inżynierii Zarządzania.

Do publikacji w czasopiśmie są przyjmowane przede wszystkim artykuły naukowe z zakresu nauk o zarządzaniu. Po uzgodnieniu z Redakcją mogą być także zgłaszane artykuły z zakresu ekonomii, socjologii, psychologii, finansów, logistyki oraz nauk technicznych (zwłaszcza teleinformatycznych) itp., jeśli przedstawiają badania prezentowane w aspekcie zarządzania.
Pierwszy numer czasopisma został wydany w 2006 roku. Od tego czasu ciągle są prowadzone prace mające na celu doskonalenie formuły oraz sposobu wydawania. Zasadnicze zmiany zostały wdrożone w 2012 roku. Dotyczą one założeń wydawniczych, sposobu recenzowania i przyjmowania artykułów do publikacji. Wydawca powołał także nową Radę Naukową oraz ustanowił nowy skład Redakcji. Aktualnie artykuły w czasopiśmie są wycenione na 6 pkt.

Link do oficjalnej strony „NSZ”: http://nsz.edu.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

 

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 46 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2019