INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWBLiZ logoIOZ LogoWATProjekty badawcze
PRACE BADAWCZE STATUTOWE
PBS 923 04-01-2016 31-12-2017 Analiza wpływu czynników pozamilitarnych na bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej. Studium przypadku. dr hab. Bogusław JAGUSIAK
PBS 924 04-01-2016 31-12-2018 Analiza możliwości i implikacji wdrażania nowych rozwiązań technologii teleinformatycznej w zarządzaniu organizacjami sektora publicznego i sektora komercyjnego dr Wiesław GONCIARSKI
PBS 915 02-01-2015 31-12-2015 Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa Polski dr hab. Bogusław JAGUSIAK
PBS 916 02-01-2015 31-12-2015 Zarządzanie kapitałem ludzkim w siłach zbrojnych w świetle współczesnej wiedzy w zakresie zarządzania dr Kazimierz PIOTRKOWSKI
PBS 668 01-01-2012 31-12-2014 Problemy i zarządzania, aspekty ekonomiczne i humanistyczne w kontekście bezpieczeństwa narodowego dr hab. inż. Włodzimierz MISZALSKI
PBS 934 01-01-2011 31-12-2013 Polska w Europejskim systemie bezpieczeństwa dr hab. Zenon TREJNIS
PBS 935 01-01-2011 31-12-2012 Zarządzanie 2.00 - Uwarunkowania, paradygmaty, zasady i konsekwencje dr Wiesław GONCIARSKI
PBS 807 01-01-2010 31-12-2012 Analiza związków kosztów pracy z efektywnością działalności gospodarczej na przykładzie wybranych przedsiębiorstw w Polsce dla potrzeb praktyki zarządzania dr Anna KUCZYŃSKA-CESARZ
PBS 800 01-01-2009 31-12-2010 Zarządzanie własnością intelektualną w resorcie obrony narodowej dr hab. inż. Janusz RYBIŃSKI
PBS 801 01-01-2009 30-06-2011 Kształtowanie wartości rynkowej spółek giełdowych – perspektywa polskiego rynku kapitałowego dr Monika MURAWSKA
PBS 802 01-01-2009 31-12-2011 Praca i bezrobocie w Polsce – analiza socjologiczna dr Marian KASPERSKI
PBS 749 01-01-2007 31-12-2010 Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej dr Wiesław GONCIARSKI
PBS 732 01-01-2005 31-12-2007 Analiza potrzeb dostosowania polskiego systemu polityczno-ekonomicznego do wymagań Unii Europejskiej. dr Bogusław JAGUSIAK
PBS 718 01-01-2004 31-12-2006 Nowoczesne metody i techniki stosowane w zarządzaniu personelem dr Kazimierz PIOTRKOWSKI
PRACE BADAWCZE ROZWOJOWE MŁODYCH NAUKOWCÓW (RMN)
RMN 08-810 01-06-2016 15-04-2017 Wydarzenia 1930 roku w Małopolsce Wschodniej a bezpieczeństwo II Rzeczypospolitej. dr Adam OSTAŃEK 
RMN 08-811 01-06-2016 31-12-2017  Intuicja w podejmowaniu decyzji istotnych dla bezpieczeństwa personalnego w jednostkach organizacyjnych służby więziennej. mgr Grzegorz FUCHS -doktorant
RMN 08-812 01-06-2016 31-12-2017  Kształtowanie rozwoju organizacji w warunkach społeczeństwa internetowego mgr Jacek WOŹNIAK
RMN 08-763 1-06-2015 31-12-2015 Teoria argumentacji Douglasa Waltona w zastosowaniu do badań z zakresu komunikacji politycznej- aspekt metodologiczny mgr Joanna SKULSKA
RMN 08-766 1-06-2015 31-12-2017 Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji mgr Krzysztof SZWARC 
RMN 08-947 01-07-2014 31-12-2015 Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji mgr Jacek WOŹNIAK
RMN 08-951 01-07-2014 31-12-2014 Teoria argumentacji Douglasa Waltona w zastoso-waniu do badań z zakresu komunikacji politycznej mgr Joanna SKULSKA
RMN 08-705 01-06-2012 10-05-2014 Modelowanie procesów bezpieczeństwa mgr Jacek WOŹNIAK
RMN 08-704 01-06-2012 31-05-2014 Projektowanie organizacji  ze  szczególnym uwzględnieniem jakości i efektywności   procesów biznesowych dr Wioletta WEREDA
RMN 08-703 01-06-2012 31-12-2013 Symulacyjne   metody  badania   wybranych   zachowań tłumu mgr Joanna SKULSKA
PRACE BADAWCZE WŁASNE
GD 965 01-06-2007 30-06-2010 Marka hegemoniczna. Planowanie i realizacja  strategii komunikacji marketingowej a współczesne teorie zachowania się konsumenta na rynku. dr Krzysztof SOŁODUCHA
GD 964 01-06-2007 30-06-2010 Zarządzanie procesami migracyjnymi  w Polsce w latach 2000-2006 dr Włodzimierz GOCALSKI
GR 933 01-01-2006 31-12-2007 Badanie własności marketingu relacyjnego dr Alicja Krzepicka

POZOSTAŁE PRACE BADAWCZE

  1. Czuba B.,  Grant promotorski w dziedzinie obronności państwa pt. „Adaptacja zawodowa kobiet żołnierzy”, 2010-2012 r. (wniosek NCBiR nr O N116 823340).
  2. Jasiński G., W latach 2009–2013 członek Komisji Historycznej do spraw Opracowania Dokumentacji na temat Śmierci Gen. Władysława Sikorskiego powołanej zarządzeniem Nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2009 r.
  3. Jasiński G., W latach 2013–2016 – kierownik zespołu ds. opracowania historii Służby Czołgowo-Samochodowej. Reaktorami poszczególnych działów byli kolejno: [płk dr hab. Jeremiasz Ślipiec], prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, ppłk dr hab. Juliusz S. Tym, płk dr Krzysztof Gaj/płk rez. dr Zbigniew Moszumański, prof. dr hab. Janusz Zuziak, płk dr Zbigniew Ciekot.
  4. Jasiński G., Od 2016 członek zespołu przy Muzeum Powstania Warszawskiego ds. opracowania materiałów źródłowych do Powstania Warszawskiego.
  5. Sołoducha K., Teorie i manifesty architektury współczesnej, Grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2013-2015.

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 46 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2019