INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWBLiZ logoIOZ LogoWATKonferncje

ZORGANIZOWANE KONFERENCJE NAUKOWEKonferencja Naukowa Systemy Bezpieczeństwa w teorii i praktyce 12-14 czerwca 2019 r.


image-1
image-1
image-1


   SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego


KONFERENCJA NAUKOWA INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGOSYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA W TEORII I PRAKTYCE

STRUKTURY I ICH FUNKCJONOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

Całkowity koszt konferencji - 560 zł‚

   RAMOWY PLAN KONFERENCJI

Międzynarodowa Konferencja Naukowa TST 2019


W dniach od 26 lutego do 2 marca 2019 roku, w Jaworzu k. Bielska Białej odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa TST (Transport Systems Telematics), zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu oraz Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk.


image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1

 

 

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA - SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA W TEORII I PRAKTYCE


W dniu 18 października 2017 roku w bibliotece WAT, odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Systemy Bezpieczeństwa w Teorii i Praktyce, zorganizowana przez Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, we współpracy z: Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydziałem Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Dron House Grup SA.

 
 
 

 

NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZADZANIA


7-8 grudnia 2017

VII Konferencja naukowa pt.: „NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZADZANIA. W poszukiwaniu organizacji doskonałej - współczesne trendy w sektorze publicznym, wojskowym, społecznym i biznesowym”

image-1
image-1
image-1


 

 

 

W dniach 7-8 grudnia 2017 roku przeprowadzona została VII konferencja naukowa pt. NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA‚, zorganizowana przez Zakład Inżynierii Zarządzania funkcjonujący w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki WAT. Tegoroczne obrady odbywały się‚pod wiodącym hasłemem: W poszukiwaniu organizacji doskonałj - współczesne trendy w sektorze publicznym, wojskowym, społecznym i biznesowym„. Honorowy patronat nad konferencją objął: Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej płk. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek oraz Dziekan Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej prof. dr hab. inż. Kazimierz Worwa. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawował głos Akademicki.
 

Współ organizatorami tegorocznej konferencji były: Warszawski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Katedra Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Escola Superior De Tecnologia E Gestao School of Management and Technology of Felgueiras, Porto Polytechnic.

 

     W konferencji uczestniczyli naukowcy z ośrodków akademickich całej Polski, jak również z zagranicy oraz przedstawiciele biznesu. Polskie uczelnie reprezentowały następujące ośrodki akademickie: Uniwersytet Gdański, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Politechnika Warszawska, Politechnika Częstochowska, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Łódzki, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.


     Tematyka konferencji obejmowała w szczególności zagadnienia związane z zastosowaniem rozwiązań informatycznych w zarządzaniu i marketingu, nowe formy komunikowania się z klientem oraz zarządzanie kapitałem ludzkim w sektorze publicznym, wojskowym, społeecznym i biznesowym.
 

W ramach przedsięwzięcia konferencyjnego dr Celina Sołek-Borowska, zorganizowała wykład dla podchorążych oraz cywilnych studentów WAT. Wykład poprowadził dr Brian Buckles z National Defense University ze Stanów Zjednocznych.


     W konferencji aktywnie brali udział studenci WAT z Koła naukowego.NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZADZANIA


8-9 grudnia 2016


VI Konferencja naukowa pt.: „NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZADZANIA. Zwinność organizacji w dynamicznym otoczeniu w sektorze wojskowym, publicznym, społecznym i biznesowym”NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZADZANIA


27 listopada 2015
V Konferencja naukowa pt.: „NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZADZANIA. Kontrowersje i wyzwania marketingu i zarządzania w XXI wieku”


NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZADZANIA


5-6 grudnia 2013
IV Konferencja naukowa pt.: „NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZADZANIA. Zarządzanie determinowane specyfiką sektora.”


NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZADZANIA


2 grudnia 2011
III Konferencja naukowa pt.: „NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZADZANIA. W kierunku zarządzania drugiej generacji”


NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZADZANIA


23 października 2009
Konferencja naukowa pt.: „NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZADZANIA. Teoria i praktyka.”NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZADZANIA


07 grudnia 2007
Ogólnopolska konferencja naukowa, pt.: „NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZADZANIA”


 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 46 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2019