INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWBLiZ logoIOZ LogoWATAkredytacja

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

Zakładu Inżynierii Zarządzania

prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski

 1. Zaskórski Piotr, Zaskórski Wojciech: Integracja i bezpieczeństwo systemów logistycznych w środowisku rozproszonym. Gospodarka Materiałowa & Logistyka Zeszyt nr 5 2016, s. 809-829, ISBN/ISSN:  1231-2037, (8pkt. MNiSW) 60%.
 2. Zaskórski P., Warszewski P., Model zarządzania procesowego w doskonaleniu systemów logistycznych. Gospodarka Materiałowa & Logistyka Zeszyt nr 5 2015,  s. 809-825. ISBN/ISSN:  1231-2037, (8pkt. MNiSW) 80%.
 3. Zaskórski P., Zaskórski W.: Strategia kreowania infrastruktury teleinformatycznej systemów dowodzenia SZRP i zarządzania kryzysowego. Cz. I. Identyfikacja wzorców i standardów rozwiązań. Kwartalnik BELLONA  nr 2/2015 (681), S. 189-209 . ISBN/ISSN:  1897-7065, (7 pkt. MNiSW) 50%.
 4. Zaskórski P., Zaskórski W.: Strategia kreowania infrastruktury teleinformatycznej systemów dowodzenia SZRP i zarządzania kryzysowego. Cz. II Koncepcja rozwiązań docelowych. Kwartalnik BELLONA  nr 3/2015 (682), S. 189-202 . ISBN/ISSN:  1897-7065, (7 pkt. MNiSW) 50%.
 5. Maleszak M., Zaskórski P..: Systems and models of artificial intelligence in the management of modern organisations, w czasopiśmie wydawanym przez ISIM SGGW-dostępne pod adresem http://ism.wzim.sggw.pl/wp-content/uploads/ISIM_4_4_2015.pdf - str. 264, INFORMATION SYSTEMS IN MANAGEMENT Vol. 4 2015 No. 4 Quarterly, s. 264-278, ISBN/ISSN:  2084-5537, (5 pkt. MNiSW) 50%.
 6. Zaskórski P., Kamiński Ł., Zaskórski W.: Ewaluacja jakości w zarządzaniu projektami. Nowoczesne Systemy Zarządzania nr 10. Wyd. WAT, Warszawa 2015. s. 219-234, ISBN/ISSN:  1896-9380, (6 pkt. MNiSW) 33%.
 7. Woźniak J., Zaskórski P.: Bezpieczeństwo struktur rozproszonych w sytuacjach
 8. kryzysowych w czasopiśmie: Studia Bezpieczeństwa Narodowego. ISSN: 2082-2677. Zeszyt 4. 2013 s. 15, 50%, pkt. 6.
 9. Zaskórski P., Tomaszewski Ł.: Strategia zarządzania logistyką w aspekcie bezpieczeństwa systemowego. Systemy Logistyczne Wojsk. ISSN 1508-5430. 2013. s. 18, 60%, pkt. 6.
 10. Woźniak J., Zaskórski P.: Security Management in the H-H Type of the
 11. Organizational Structures w czasopiśmie Information Systems in Management Vol. 3, No. 1. ISSN 2084-5537. s. 11,  50%, pkt. 5.
 12. Zaskórski P., Zaskórski W., Lipner K.: Communication management in projects. w czasopiśmie „Nowoczesne  Systemy  Zarządzania”. WAT 2014, s. 20,  40%, pkt. 4.
 13. Zaskórski P., Szwarc K.: Bezpieczeństwo zasobów informacyjnych determinantą informatycznych technologii zarządzania w czasopiśmie: Zeszyty Naukowe Wyższej Warszawskiej Szkoły Informatyki. 2013. ISSN 1896-396X ; s. 15/ 50%, 2 pkt.
 14. Piotr Zaskórski: Wirtualizacja organizacji w „chmurze” obliczeniowej. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Wyd. ORGMASZ nr 3/2012, Warszawa 2012. S. 12/12.
 15. Grzegorz Pokorski, Piotr Zaskórski: Identyfikacja obiektów geoprzestrzennych w systemach reagowania kryzysowego. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uwarunkowania Bezpieczeństwa Polski”.  Polityczne, ekonomiczne, społeczne i militarne uwarunkowania bezpieczeństwa. 14-15 maja. Chlewiska  2012. S. 14/7.
 16. Piotr Skopiński, Piotr Zaskórski:  CRM as integration environment of the process organization. Federated Conference on Computer Science and Information Systems/ FedCSIS. “Informatyka Ekonomiczna” Prace Naukowe UE we Wrocławiu. Wrocław, Poland, 9 - 12 September 2012. S. 10/5.
 17. Dariusz Pałka, Piotr Zaskórski: Bezpieczeństwo danych analitycznych w systemach klasy BI. Konferencja Naukowa nt. BEZPIECZEŃSTWO – UJĘCIE KOMPLEKSOWE. Katowice – 31 maja 2012r S. 12/6.
 18. Grzegorz Pokorski, Piotr Zaskórski: Wykorzystanie geodanych systemów dowodzenia i zarządzania  w systemie bezpieczeństwa narodowego. Konferencja Naukowa nt. BEZPIECZEŃSTWO – UJĘCIE KOMPLEKSOWE. Katowice – 31 maja 2012r S. 18/8.
 19. Jacek Woźniak, Piotr Zaskórski: Selected aspects of application of data mining tools in managing safety and reliability of production processes. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Współczesnego Świata – wyzwania i zagrożenia. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu oraz Instytut Naukowo-Wydawniczy „Maiuscula. 15 marca Poznań 2012 S.22/12.
 20. Piotr Zaskórski: Systemy klasy BI platformą współczesnych organizacji.  III Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. W kierunku zarządzania drugiej generacji. Warszawa 2011. S. 14/14.
 21. Piotr Skopiński, Piotr Zaskórski: CRM warunkiem skutecznego biznesu. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. W kierunku zarządzania drugiej generacji. Warszawa 2011. S. 15/8.
 22. Tomasz Siemek; Piotr Zaskórski: Meta-metodyka zarządzania projektem jako odpowiedź na złożone i zmienne środowisko projektowania. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. W kierunku zarządzania drugiej generacji. Warszawa 2011. S. 15/8.
 23. Grzegorz Pieniążek, Piotr Zaskórski: Modelowanie systemów biznesowych  z uwzględnieniem wartościowania bezpieczeństwa informacyjnego organizacji. Biuletyn IOIZ 2011.
 24. Tomasz Siemek, Piotr Zaskórski: Zarządzanie projektami w ujęciu kryteriów jakości  zespołu projektowego. Biuletyn IOIZ 2011.
 25. Krzysztof Szwarc, Piotr Zaskórski: SIX SIGMA concept as a comprehensive take on quality. Biuletyn  IOIZ 2011.
 26. Łukasz Tomaszewski, Piotr Zaskórski:  KAIZEN philosophy as a source of competitive advantage  of a company. Biuletyn IOIZ 2011.
 27. Jacek Woźniak, Piotr Zaskórski: Information benchmarking strategy in managing efficiency and quality of  production processes. Biuletyn IOIZ 2011.
 28. Piotr Zaskórski: Systemowe aspekty zarządzania projektami. Zeszyty Naukowe WWSI. Warszawa 2011. S. 14/14
 29. Piotr Zaskórski, Piotr Skopiński:  Evaluation of integrated  management information. Biuletyn WAT, Warszawa 2011 S. 15/12.
 30. Hubert Szczepaniuk., Piotr Zaskórski: Modelowanie wieloaspektowej oceny systemów informatycznych zarządzania.  Konferencja Naukowa „Strategia” WAT, Warszawa 2011. 
 31. Piotr Zaskórski: Ku społeczeństwu informacyjnemu. Wyd. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Biuletyn "Innowacyjni";  www.smartlink.pl, Poznań 2011.s..3.
 32. Grzegorz Pieniążek , Piotr Zaskórski.: Information security criteria in the design of business systems.  Biuletyn „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” WAT. Warszawa 2011.
 33. Hubert Szczepaniuk., Piotr Zaskórski: Effectiveness and security of management support information systems. Biuletyn „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” WAT. Warszawa 2011.
 34. Jacek Woźniak , Piotr Zaskórski: Mapa ryzyka  w projektowaniu organizacji  procesowej. Biuletyn „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” WAT. Warszawa 2011.
 35. Piotr Skopiński, Piotr Zaskórski:  Organizacja jako obiekt projektowania w aspekcie jakości i fektywności procesów biznesowych. Biuletyn IOIZ WAT, Warszawa 2010 „Nowoczesne systemy zarządzania” s. 10/6
 36. Tomasz Siemek, Piotr Zaskórski:  Zarządzanie projektami w aspekcie uniwersalizacji metodyki wyznaczanej zakresem projektu. Biuletyn IOIZ WAT, Warszawa 2010 „Nowoczesne systemy zarządzania” s. 11/6.
 37. Piotr Zaskórski,  Grzegorz Pieniążek:   Ciągłość działania organizacji w warunkach asymetrii informacyjnej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „ Zarządzanie kryzysowe-różne oblicza", Wrocław 2010 s. 16/16.
 38. Piotr Zaskórski, Jacek Woźniak: Ciągłość informacyjno-decyzyjna warunkiem bezpieczeństwa organizacji gospodarczej.  Konferencja nt. „NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA – TEORIA I PRAKTYKA”. WAT Warszawa 2009.
 39. Piotr Zaskórski, Jacek Woźniak:  Asymetria informacyjna w zarządzaniu bezpieczeństwem organizacji procesowych. Biuletyn IOIZ WAT, Warszawa 2009 s. 12/6.
 40. Piotr Zaskórski: Zasoby informacyjne komponentem infrastruktury krytycznej organizacji. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa;  Katastrofy Naturalne i Cywilizacyjne. ZAGROŻENIA I WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA. Wrocław-Bełchatów 3-5.06.2009.
 41. Dariusz Pałka,  Piotr Zaskórski: Model wielowymiarowego planowania zasobów firmy. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „TEORIA I PRAKTYKA MODELOWANIA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH” Koszalin,  2008 s. 12/6 .
 42. Dariusz Pałka,  Piotr Zaskórski: Modelowanie systemów wspomagania decyzji  w systemach zarządzania bezpieczeństwem.  VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie Kryzysowe”, UWM Olsztyn 2008 s. 20/10.
 43. Piotr Zaskórski: Systemowe aspekty zarządzania bezpieczeństwem organizacji. Biuletyn WAT 2008 s. 16/16.
 44. Piotr Zaskórski: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w firmie. Biuletyn WAT 2008 s. 16/16.
 45. Artykuł naukowy: Piotr Zaskórski: MODELE e-PLANOWANIA W SYSTEMACH DZIAŁANIA .  Zeszyty naukowe WWSI, 2008 15/15.
 46. Dariusz Pałka,  Piotr Zaskórski: e- Planowanie w logistyce organizacji gospodarczych. VII Międzynarodowa Konferencja MULTIMEDIA W BIZNESIE. Rozdział  w książce pod red. Leszka Kiełtyki "Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą". Wydawnictwo Difin Częstochowa 2008 strony 199-208.
 47. Piotr Zaskórski: Zarządzanie projektami  w organizacjach gospodarczych. Biuletyn IOIZ WAT. Warszawa 2008 s. 14/14.
 48. Piotr Zaskórski:: Modele planowania w organizacjach rozproszonych. Konferencja Naukowa „Nowoczesne koncepcje marketingu i zarządzania”. Warszawa, WAT, 2007 s. 15/15.
 49. Piotr Zaskórski, Adam Suszek: Zarządzanie procesami projektowo-wdrożeniowymi systemów bezpieczeństwa. V Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa.”ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE”. Gdynia 2007 s. 10/8.
 50. Piotr Zaskórski: Systemy sterowania i planowania produkcji. Zeszyty Naukowe „WSZECHNICA WWSI-2006/2007”. Warszawa 2007 s. 15.
 51. Piotr Zaskórski: Integracja procesów zarządzania organizacją. Biuletyn WAT 2006 s..12.
 52. Piotr Zaskórski, Tomasz Żyto,  Dariusz Pałka: Risk in development and implementation of integrated systems. VIII NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems. Gdynia’-2006 s.12.
 53. Piotr Zaskórski: Systemy informacji menedżerskiej. Zeszyty Naukowe „WSZECHNICA WWSI-2005/2006”. Warszawa 2006 s. 17.
 54. Piotr Zaskórski, Wojciech Zaskórski: Retrospective models in operations planning. VII NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems. Zegrze 2005 c. 16/10.
 55. Piotr Zaskórski: Procesy integracji zautomatyzowanych   systemów dowodzenia. VII NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems. Zegrze 2005 c. 16/10.
 56. Piotr Zaskórski, Wojciech Zaskórski:  Hurtownie danych w systemach logistycznych.  XII Konferencja Naukowa „Automatyzacja Dowodzenia”, GDYNIA 2004 S. 16/8.
 57. Piotr Zaskórski,  Tomasz Żyto: Modelling  information  security processes of C4I systems.  RCMCIS NATO’-2004, ZEGRZE 2004 S. 17/8.
 58. Piotr Zaskórski, Grzegorz Pokorski, Grzegorz Sobiech: Graphical  operational and tactical situation in dynamic activities connected with database systems. RCMCIS NATO’-2004, ZEGRZE 2004 S. 20/8.
 59. Piotr Zaskórski: Kompleksowa integracja narzędzi informatycznych  w zaopatrywaniu wojsk lądowych. XI Konferencja Naukowa Automatyzacji Dowodzenia Pieczyska 2003  s.14/14.
 60. Piotr Zaskórski: Integration systems of computer aided command. V Regional Conference an Military Communication and Information Systems’2003, s.15/15.
 61. Piotr Zaskórski, D. Żbik: Monitorowanie zagrożeń z wykorzystaniem systemów
  informacji geograficznej.  Studia Bezpieczeństwa Narodowego nr 9 / 2016, s. 397-412, Wyd. WAT, Warszawa 2016.  ISBN/ISSN: 2082-2677, (3pkt. MNiSW) 60%.

 

dr hab. inż. Włodzimierz Miszalski, prof. WAT

 1. W. Miszalski, Składowe potencjału logistycznego z punktu widzenia wymagań NATO, „Systemy Logistyczne Wojsk”, Z. 26, Warszawa, WAT 2001, s.5-14.
 2. W. Miszalski, Konsekwencje logistyczne nowych możliwości i uwarunkowań użycia wojsk, „ Biuletyn WAT” , Rok L, Nr 2-3 (582-583),2001 s.5-16.
 3. W. Miszalski, Calculating forces’ logistic potential, ”Scientific Bulletin of the Military University of Technology”, Vol. L. Nr 2-3 2001, s.65-72.
 4. W. Miszalski, Parametric evaluation of weapon systems for contracting by tenders,”Systemy      Logistyczne Wojsk” , z.27, Warszawa,WAT 2002, s.5-14.
 5. W. Miszalski, The image of  21st  century engineer,” Scientific Bulletin of the Military University of Technology”, Vol. I. Nr. 2-3 ,2001, s.155-172.
 6. W. Miszalski, Evaluations and Studies for Arms Procurement Decision Making, “Scientific Bulletin of The Military University of  Technology Vol. LI , Nr 9 2002 ,s.5-14.
 7. W. Miszalski (współaut.),Aktualna sytuacja i potrzeby normalizacyjne logistyki wojskowej,”Systemy Logistyczne Wojsk”, z.28 , Warszawa,WAT 2003.s.117-124.
 8. W. Miszalski (współaut.) , Informacyjne i instytucjonalne otoczenie procesu opracowywania norm, „Normalizacja”, 7/2005 PKN, str.12-15 .
 9. W. Miszalski, Education for Mobility , “Ideas” , 2006, T.13, WFEO Committee on Education and Training, pp. 5-7 .
 10. W. Miszalski, World University of Technology, “Ideas” , 2006, T.13, WFEO Committee on Education and Training, pp. 39-44 .
 11. W.Miszalski(współaut.),Zasady zarządzania jakością, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2006, Nr1, s.171-175 .
 12. W. Miszalski, Education for Innovation,  “Ideas” , 2007, T.14, WFEO Committee on Education and Training, pp. 5-7 .
 13. W. Miszalski, Developing the Idea of World University of Technology,  “Ideas” , 2007, T.14, WFEO Committee on Education and Training, pp. 102-108 .
 14. W. Miszalski, Solution for Mobility,” The European Engineers”,2008, t.2, FEANI, BRUSSELS, pp 42-45.
 15. W. Miszalski ,Education for Development, “Ideas” , 2008, T.15, WFEO Committee on Education and Training, pp.5-6.
 16. W.Miszalski(współaut.),Bezpieczeństwo narodowe- nowy kierunek studiow w WAT, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2008, Nr3, s.143-149
 17. W. Miszalski ,Educational Structures for Development, “Ideas” , 2008, T.15, WFEO Committee on Education and Training, pp.5-6.
 18. W. Miszalski ,Education for the Future, “Ideas” , 2009, T.16, WFEO Committee on Education and Training, pp.5-8.
 19. W. Miszalski ,Internationalization of Engineering Education and the Idea of World University of Technology, “Ideas” , 2009, T.16, WFEO Committee on Education and Training, pp.48-53.
 20. W. Miszalski ,Improving Quality of Engineering Education, “Ideas” , 2010, T.17, WFEO Committee on Education and Training, pp.7-12.
 21. W.Miszalski (współaut.),Studia bezpieczeństwa narodowego w Wojskowej Akademii Technicznej, ”Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, 2011, Nr. 1, s.5-12.
 22. W.Miszalski(współaut.),On certain methodologies of technology assessment for national security ,”Studia Bezpieczeństwa Narodowwego”,2011,Nr. 1, s.27-50.
 23. W. Miszalski ,The Influence of the Global-Scale Phenomena and Tendencies on the Evolution of Engineering Education  “Ideas” , 2014, T.18, WFEO Committee on Education and Training, pp.33-45.
 24. W.Miszalski(współaut.),An evolution of security environment and armament development planni ng, “Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, 2011, Nr. 2, s.263-285.
 25. W. Miszalski (współaut.), Selected problems of information continuity functioning of crisis management systems in the aspect of using services in cloud computing, “Studia Bezpieczeństwa Narodowego”,2014,Nr. 5, s.189-204.
 26. W. Miszalski ,The Influence of the Global-Scale Phenomena and Tendencies on the Evolution of Engineering Education  “Ideas” , 2014, T.18, WFEO Committee on Education and Training, pp.33-45.

dr Wiesław Gonciarski

 1. W. Gonciarski,  Analiza możliwości informatycznego wspomagania zarządzania kapitałem ludzkim w strukturach wojskowych, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2016, nr 11, s. 131-134.
 2. W. Gonciarski, Świat i technologia na drugiej połowie szachownicy, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, 2016, nr 11, s. 263-272.
 3. W. Gonciarski, L’entrepreneuriat innovant a l’ere de la technologie Web 2.0, « Nowoczesne Systemy Zarządzania « 2015, nr 10, s. 33- 50.
 4. W.Gonciarski, I. Mazurek, E-administracja w Polsce – główne założenia, stan aktualny i kierunki rozwoju, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2014, nr 9, s. 263-290.
 5. W. Gonciarski, Nowe idee biznesu, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2014, nr 9, s. 313 – 318.
 6. W. Gonciarski, Technologies numériques et capital humain des organisations, «Humanizacja Pracy» 2013, nr 3, s. 141-156
 7. W. Gonciarski, Organizacja 2.0: mit, realność czy konieczność, „Współczesne Zarządzanie”2012, nr 3, s. 33-36.
 8. W. Gonciarski, Kapitał ludzki w koncepcji Zarządzania 2.0, “Studia Ekonomiczne UE w Katowicach” 2012, nr 110, s.
 9. W. Gonciarski, O przydatności francuskich inspiracji w teorii współczesnego zarządzania, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2014, nr 9, s. 249-261.
 10. W. Gonciarski, Wykorzystanie technologii cyfrowej w polskich organizacjach. Niektóre wyniki badań ankietowych, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2012, nr 7, s. 365-378.
 11. W. Gonciarski, Studenci jako egzemplifikacja pokolenia Y, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2014, nr 6, s. 69-88.
 12. W. Gonciarski, O niektórych determinantach przekształceń współczesnego marketingu, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2007, nr 2, s. 277-290.
 13. W. Gonciarski, Zarządzanie wiedzą w organizacji jako nowe wyzwanie menedżerskie, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2006, nr 1, s. 23-32.
 14. W. Gonciarski, Zarządzanie wiedzą jako wynik poszukiwania nowych paradygmatów zarządzania, „Zeszyty Naukowe SWPW”, Płock 2000, vol. 20, s. 81-98.
 15. W. Gonciarski, Poszukiwanie nowego paradygmatu zarządzania,  „Zeszyty Naukowe SWPW” 2000, vol. 15, s. 7-26.

                                                         

dr Alicja Krzepicka

 1. A. Krzepicka, Zarządzanie relacjami z klientami w polskich przedsiębiorstwach, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, Nr 2 (15), Kwiecień-Czerwiec 2010, str. 88-93.
 2. A. Krzepicka, Wykorzystanie badań marketingowych w kształtowaniu relacji z klientami, „Nauki o zarządzaniu 6. Badania rynkowe, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 161”, 2011, str. 84-91.
 3. A. Krzepicka, Rola marketingu w budowaniu wartości klienta w przedsiębiorstwach,Handel Wewnętrzny”, wrzesień-październik 2011, część 2, str. 108-115.
 4. A. Krzepicka, Opakowanie jako wartość dla polskiego klienta, „STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ”, 2011, str. 210-218.
 5. A. Krzepicka, Technology and its influence on changes in marketing, “Information Systems in Management XII. Information and Communication Technologies for e-Business”, 2011, pp. 50-60.
 6. A. Krzepicka, Decyzje zakupowe pod wpływem działań promocyjnych – sylwetka współczesnego konsumenta,Handel Wewnętrzny”, maj-czerwiec 2012, str. 132-139.
 7. A. Krzepicka, Związki czasu wolnego z konsumpcją, „Handel Wewnętrzny”, 4/2013, str. 44-52.
 8. A. Krzepicka, Development concept of value based management, “Management: science and education”, 2(2013) No.1, pp. 54-57.
 9. A. Krzepicka, Systemy klasy CRM jako element strategii przedsiębiorstwa,Gospodarka Materiałowa&Logistyka” 2014, Nr 5, str. 350-361.
 10. A. Krzepicka, The Influence of the Internet and New Mobile Technology on the Conditions of the Company Functioning and Purchaser Behaviour, “Management: science and education”  4(2015), No.1, pp. 56-60.
 11. A. Krzepicka, Technologie mobilne a zachowania konsumentów, „Handel Wewnętrzny” 2015, 6 (359), str. 172-182.
 12. A. Krzepicka, The Role of  Marketing in Building Company Value,  “Theory of Management 8”, 2015, pp. 105-107.
 13. A. Krzepicka, Koncepcja efektywnej obsługi klienta - ECR,Gospodarka Materiałowa&Logistyka” 2015, Nr 5, str. 393-402.
 14. A. Krzepicka, Współczesny konsument – konsument digitalny, „Studia Ekonomiczne,       Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, Nr 255, str. 207-214.
 15. A. Krzepicka, Marketing w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstwie, „Ekonomika    i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2016, Nr 1 (792), str. 82-91.

 

dr Marta Miszczak

 1. M. Miszczak, Metody integracji grupy pracowniczej, „Nowoczesne systemy zarządzania” 2006, nr 1, s. 235-244.
 2. M. Miszczak, Segmentacja rynku w marketingu relacji, „Nowoczesne systemy zarządzania” 2007, nr 2, s. 243-251.
 3. M. Miszczak, D. Pytlos, Motywy podejmowania studiów w mundurze w wojskowej akademii technicznej, „ Nowoczesne systemy zarządzania” 2008, nr 3, s. 129-142.
 4. M. Miszczak, Komunikacja w sytuacjach kryzysowych,  „Nowoczesne systemy zarządzania 2010, nr 5, s. 229-240.
 5. M. Miszczak, Trendsetterzy jako liderzy opinii konsumentów, Nowoczesne systemy zarządzania” 2011, nr 6, s. 23-30.
 6. M. Miszczak, Emocje w komunikacji interpersonalnej z perspektywy zarządzania, „Nowoczesne systemy zarządzania”  2012, nr 7, s. 211-223,
 7. M. Miszczak, K. Gurmińska, Menedżer w roli interwenta w sytuacjach kryzysowych-wybrane cechy osobowości, umiejętności i kompetencje komunikacyjne, „Nowoczesne systemy zarządzania”  2013, nr 8, s. 103-117.
 8. M. Miszczak, Zarządzanie emocjami w relacjach zawodowych - rozmowa oceniająca, „Nowoczesne systemy zarządzania” 2014, nr 9, s. 43-58.
 9. M. Miszczak, Dialog jako propozycja pokonywania barier w komunikowaniu CSR, "Nowoczesne Systemy Zarządzania" 2015, nr 10, s. 133-144.
 10. M. Miszczak, Dyskusje wobec potrzeby komunikowania polityki CSR, „Społeczna odpowiedzialność organizacji, Humanizacja Pracy” 2015, nr 282, s. 195-208.
 11. M. Miszczak, The communication of CSR policy to customers by discount stores in Poland on the basis of Lidl and Biedronka, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 387, s. 122-135.
 12. M. Miszczak, Kompetencje przywódcze żołnierzy w ocenie kadry dowódczej Wojska Polskiego,  „Nowoczesne systemy zarządzania” 2016, nr 11, s. 157-170.
 13. M. Miszczak, Budowanie zaufania w relacjach z klientami poprzez komunikowanie praktyk CSR, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 238, s. 99-109.

 

dr Monika Murawska

 1. K. Murawski, T. Pustelny, L. Grad, M. Murawska, Estimation of the Blood Volume In Pneumatically Controlled Ventricular Assist Device by Vision Sensor and Image Processing Technique, 21th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 2016, s. 100-105, publikacja Web of Science.
 2. L. Grad, K. Murawski, T. Pustelny, M. Murawska, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wyznaczania chwilowej objętości wyrzutowej pneumatycznej protezy serca, „Przegląd Teleinformatyczny” 2016, nr 41, t. 1-2, s. 3-16. 
 3. M. Murawska, Inwestowanie w akcje w wieloletnim horyzoncie czasowym – czy strategia podążania za trendem jest skuteczna?, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2015, nr 10, s. 119-131.
 4. K. Murawski, T. Pustelny, L. Grad, M. Murawska, Wizyjny pomiar objętości wyrzutowej komory pneumatycznej pozaustrojowej pompy wspomagania serca, „Przegląd Teleinformatyczny” 2015, nr 40, t. 3-4, s. 33-45.
 5. M. Murawska, Buy Back, split, dywidenda a kurs akcji. Wyniki badań spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2014, nr 9, s. 291-300.
 6. M. Murawska, Kształtowanie cen akcji przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – perspektywa minionego dwudziestolecia, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 4/6, s. 181-193.
 7. M. Murawska, Realizacja strategii specjalizacji i dywersyfikacji przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2011, nr 6, s. 131-141.
 8. M. Murawska, Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: czynniki wzrostu wartości rynkowej, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2011, nr 6, s. 143-162.
 9. K. Murawski, M. Murawska, Zastosowanie strategii ewolucyjnej w prognozowaniu tendencji zmian kursu akcji, „Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki” 2011, nr 31, s. 95-109.
 10. M. Murawska, Zarządzanie niematerialnymi zasobami przedsiębiorstw – wybrane problemy badawcze, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2006, nr 1, s. 139-146.

 

dr Katarzyna Pawlak-Kołodziejska

 1. K. Pawlak-Kołodziejska, Ekologizacja konsumpcji, jej uwarunkowania i przejawy na rynku żywnościowym, ”Przedsiębiorczość i zarządzanie” 2016, tom XVII, zeszyt 4, część 3, s. 145-160.
 2. K. Pawlak-Kołodziejska, Etyczne dylematy w zarządzeniu działalnością reklamową, ”Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu”, 2013, nr 1, s.168-178.
 3. K. Pawlak-Kołodziejska, J. Łapińska, Rola public relations w promocji usług w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce, ”Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, 2013, nr 10 (59), s. 552-560.
 4. K. Pawlak-Kołodziejska, Reklama w grach komputerowych i wideo i jej postrzeganie przez młodych odbiorców, ”Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, 2012,  Nr 31, s. 163-183.
 5. K. Pawlak-Kołodziejska, Gry internetowe jako skuteczne medium w komunikacji firm z młodymi nabywcami, ”Handel Wewnętrzny”, 2012, maj-czerwiec, t. 2, s. 264-273.
 6. K. Pawlak-Kołodziejska, Znaczenie działań public relations w procesie kształtowania relacji z klientami na rynku B2B, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ”Trendy i koncepcje w marketingu i sprzedaży business-to-business”, 2012, Nr 226, s.134-143.
 7. K. Pawlak-Kołodziejska, Formy komunikacji marketingowej stosowane przez polskie przedsiębiorstwa, ”Handel Wewnętrzny”, 2011, wrzesień-październik, Cz. 2, t. 1, s. 88-97.
 8. K. Pawlak-Kołodziejska, M. Schulz, Badania marketingowe realizowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Polski, ”Handel Wewnętrzny”, 2011, wrzesień-październik, Cz. 2 t. 1, s. 35-43.
 9. K. Pawlak-Kołodziejska, Działania public relations jako czynnik tworzenia wartości przedsiębiorstwa, ”Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, 2011,  nr 4 cz. 6, s. 283-293.
 10. K. Pawlak-Kołodziejska, Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa za pomocą działań z zakresu public relations, ”Zeszyty Naukowe Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe”, 2011, Z. 25, s. 527-539.
 11. K. Pawlak-Kołodziejska, Stosowanie public relations w działalności polskich przedsiębiorstw, ”Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty; marketing w działalności podmiotów rynkowych”, 2011, nr 662, s. 173-184.

 

dr Kazimierz Piotrkowski

 1. K. Piotrkowski, M. Chmielewski , M. Ziółek, Grywalizacja jako technika zarzadzania zasobami ludzkimi w firmie informatycznej, Przegląd Organizacji, Miesięcznik TNOiK, Nr 2/2015 , ISSN 0137-7221, nr. ind. 371157.
 2. K. Piotrkowski, Przywództwo w nowoczesnej organizacji samorządowej, (w) Wybory strategiczne w warunkach niepewności, Czasopismo,, Marketing i rynek”, 9/2015.
 3. K. Piotrkowski, M. Bijata, Enterprise architecture frameworks simplified selection and feasibility analysis in public administration (w) Hyperion International Journal of  Econophysics & New Economy, Wyd. Hyperion University , Bucharest  Romania , Vol. 8, lssue 1, 2015,  ISSN 2069-3508, str. 157-168.
 4. K. Piotrkowski, Leader – Manager of a Modern Self-Governing Organization, (w) Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy, Wyd. Hyperion University, Bucharest Romania , Vol. 7, lssue 1, 2014.
 5. K. Piotrkowski, M. Bijata, Corporate architecture as a tool to support the strategic management processes in an organization, (w) Hyperion International Journal of  Econophysics & New Economy, Wyd. Hyperion University, Bucharest  Romania , Vol. 7, lssue 1, 2014,  ISSN 2069-3508, str. 177-190.
 6. K. Piotrkowski, Ocenianie okresowe pracowników jako istotny instrument w realizacji funkcji personalnej organizacji, „Nowoczesne systemy zarządzania” ,2014, nr 9.
 7. K. Piotrkowski , Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, ,, Nowoczesne systemy zarzadzania”, 2012 nr. 7, s.139-152.
 8. K. Piotrkowski, M. Rybakowicz, Zależność kultury narodowej i kultury organizacyjnej, na przykładziewybranych przedsiębiorstw,,,Nowoczesne systemy zarzadzania”, 2012, nr 7, s. 65-82.
 9. K. Piotrkowski, Systemy motywowania i wynagradzania pracowników w polskich firmach, ,,Nowoczesne systemy zarzadzania” 2011, nr 6, s. 57-68
 10. K. Piotrkowski, I. Kolczyńska, Rozwój zawodowy polskich pracowników w firmach brytyjskich i irlandzkich”, ,,Nowoczesne systemy zarządzani”, 2009, nr. 4, s. 199-210.   
 11. K. Piotrkowski, I. Kolczyńska, Instrumenty rozwoju zawodowego polskich pracowników stosowane w firmach zagranicznych, „Nowoczesne systemy zarządzania”, 2009, nr. 4, s. 211-222.                    
 12. K. Piotrkowski ,R. Łuczyński, Wybrane aspekty rozwiązań telekomunikacyjnych w identyfikowaniu przewoźnika i klienta na przykładzie Spółek Polskich Kolei Państwowych, Państwowych w czasopiśmie Logistyka Nr 4/ 2008
 13. K. Piotrkowski, B. Kamińska–Wysmułek, Dysfunkcje i patologie w procesie zarządzania zasobami ludzkim, ”Nowoczesne systemy zarządzania” 2007, nr.3, s. 77- 76.  
 14. K. Piotrkowski , B. Kamińska – Wysmułek, Dysfunkcje i patologie w procesie motywowania , wynagradzania i planowania kariery zawodowej pracowników,  „Nowoczesne systemy zarządzania”, 2007, ,Zeszyt nr. 7, s. 55- 66 
 15. Piotrkowski K. ,Wpływ standardów europejskich w zarządzaniu zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach, ,,Wybrane zagadnienia zarządzania i marketingu”, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej”,2005, s. 87-110.

dr Henryk Popiel

 1. H. Popiel, Struktura i zadania służb standaryzacyjnych NATO (w:) "Biuletyn WAT", 2002, nr  9, s. 59 – 72.
 2. H. Popiel, Działalność standaryzacyjna w NATO (w:) "Wojskowy Przegląd Techniczny i Logistyczny", 2003,  nr 2, s. 28 – 30.
 3. H. Popiel, Informacyjne i instytucjonalne toczenie procesu opracowywania  Norm Obronnych, (w:) "Normalizacja", 2005,  nr 7, s. 12 – 15
 4. H. Popiel, Normalizacja w logistyce (w:) "Nowoczesny magazyn", 2005, nr 3, s. 30 – 35.
 5. H. Popiel, Wdrażanie systemów zarządzania jakością, (w:) "Nowoczesne Systemy Zarządzania", 2008, nr 3, s. 27 – 45.
 6. H. Popiel, System zarządzania jakością produktów żywnościowych HACCP (w:) "Nowoczesne Systemy Zarządzania", 2009,  nr 4, s. 271 – 285.
 7. H. Popiel, J. Kowalik, System zarządzania jakością w laboratoriach badawczych i wzorcujących (w:) "Nowoczesne Systemy Zarządzania",  2010, nr 5, s. 133 -  149.
 8. H. Popiel, R. Grabiec, Podstawy prawne prowadzenia działalności związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa - w biuletynie: (w:) "Studia Bezpieczeństwa Narodowego", 2011, nr 1, s. 133 -  145.
 9. H. Popiel, Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem (w:) "Nowoczesne Systemy Zarządzania", 2011, nr 6, s. 177 – 189.
 10. H. Popiel, M. Koziara, Zagrożenia dla środowiska naturalnego w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej(w:) "Nowoczesne Systemy Zarządzania", 2012, nr 7, s. 29 – 47.
 11. H. Popiel, B. Rogowski, Organizacja działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa (w:) "Studia Bezpieczeństwa Narodowego", 2013, nr 4 s. 131 – 141.
 12. H. Popiel, A. Szydłowski, Logistyczne aspekty sytuacji kryzysowych (w:) "Studia Bezpieczeństwa Narodowego" 2013, nr 4, s. 141 – 157.
 13. H. Popiel, B. Rogowski, Program prac Unii Europejskiej w zakresie normalizacji technicznej i obronnej na 2014 r. (w:) "Studia Bezpieczeństwa Narodowego", 2014, nr 5, s. 321 – 333.
 14. H. Popiel, B. Rogowski, K. Walczak, Polish defense standards within the European range   (w:) "Studia Bezpieczeństwa Narodowego" 2014, nr 5, s. 311 – 320.
 15. H. Popiel, A. Szydłowski, Rola rozpoznania i maskowania w sytuacjach konfliktowych, (w:) "Studia Bezpieczeństwa Narodowego" nr 6/2016.

dr Celina Sołek-Borowska

 1. C. Sołek, Leader in post-merger integration, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Warszawa, 2011, s. 101-108.
 2. C. Sołek, I. Mazurek, Interaktywna komunikacja w mediach społecznościowych firmy Orange, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Warszawa, 2011, s. 169-180.
 3. C. Sołek-Borowska, Coopetition in the sector of higher education - the example of CEMS, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Warszawa 2014, s. 290-300.
 4. C. Sołek-Borowska, Aplikacje mobilne w sektorze bankowym, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Warszawa 2015, s. 261-274.
 5. C. Sołek-Borowska, Yannik Thelen, Building trust in the sharing economy on social platforms, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Warszawa 2016, s. 195-210.

dr Agnieszka Ścisło

 1. A. Ścisło, Geneza problemów z wyceną efektów inwestycji firm w systemy informatyczne, „Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów” 2005, nr 56, s. 46 – 59.
 2. A. Ścisło, Ocena efektywności inwestycji: problemy identyfikacji i wyceny związanych strumieni pieniężnych, Czasopismo Naukowe Olympus, 2006, nr 1, s. 99 – 112
 3. Ścisło A., Problemy ilościowej wyceny niektórych korzyści z inwestycji w zintegrowany system informatyczny (ZSI) Banku Pekao SA, „Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 60, s. 42 – 55.
 4. A. Ścisło, Uncommon threats to enterprises, “Nowoczesne Systemy Zarządzania”, 2011, nr 6, s. 78 – 86.
 5. A. Ścisło, Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych jako narzędzie zarządzania jego wartością, “Nowoczesne Systemy Zarządzania”, 2012, nr 7, s. 283 – 295.
 6. A. Ścisło, Aktywizacja przedsiębiorczości członków społeczności lokalnej jako strategia sukcesu jej lidera,na przykładzie Bałtowa, “Nowoczesne Systemy Zarządzania”, 2013, nr 8, s. 37 – 47.
 7. A. Ścisło, Platformy zakupowe business – to – business jako innowacja procesu zakupowego małych i średnich przedsiębiorstw, “Nowoczesne Systemy Zarządzania”, 2015, nr 10, s. 249 - 260.
 8. A. Ścisło, Wykorzystanie internetowych platform zakupowych przez instytucje sektora publicznego – analiza potencjalnych korzyści, „Nowoczesne Systemy Zarządzania, 2015, nr 11, s. 211-223.

dr Marek Świątkowski

 1. M. Świątkowski, Towards Creativity and Leadership. The Role of the Humanities in the Period of Modernisation. w: Zbornik z konference Ucitel vojenskej vysokej a stredniej skoly,  Liptovsky Mikulas 2000, s. 31-44.
 2. M. Świątkowski, Kierowanie zespołem ludzi w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia, Zeszyty Naukowe SWPW, Płock 2000, s. 77-93.
 3. M. Świątkowski, Rola metod zarządzania potencjałem społecznym w kształtowaniu klimatu dla przedsiębiorczości wśród młodych pracowników, w:  K. Piotrkowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich firmach, Materiały konferencyjne, Wyd. WSE, Warszawa 2002, s. 34-47.
 4. M. Świątkowski, Patologie zarządzania wiedzą, Zeszyty Naukowe SWPW vol. 20, Płock 2002, s. 113-121.
 5. M. Świątkowski, Kapitał ludzki jako kluczowy zasób w walce o pozycję konkurencyjna firmy – w stronę strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, „Biuletyn WAT”  2005, vol. LIV, s.61-77.
 6. M. Świątkowski, Zarządzanie niematerialnym majątkiem firmy jako nowe wyzwanie menedżerskie, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2006, nr 1, s. 131-139.
 7. M. Świątkowski, Internal Labour Market  vs.  High – Commitment Human Resources Management - sporu o kształt efektywnego systemu zarządzania kadrami ciąg dalszy;                         „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2007, nr 2, s. 291-297.
 8. M. Świątkowski, Zarządzanie wiedzą jako nowoczesna metoda zarządzania współczesną organizacji; „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2008, nr 3, s. 129-140.
 9. M. Świątkowski, General Managers Involvement in Human Resources Management, “Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2011, nr 6, s.49-57.
 10. M. Świątkowski, Work 2.0, „Nowoczesne Systemy Zarządzania 2013 , nr8, s.117-127.
 11. M. Świątkowski, Reconstructing the Fundamentals of management in the concept of management 2.0, “Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2015, nr. 10, s. 11-19.

 

dr Jolanta Tarapata

 1. J. Tarapata, Stres w miejscu pracy – jego przyczyny i negatywne konsekwencje dla pracowników, „Nowoczesne Systemy Zarządzania,” Biuletyn WAT, Zeszyt 5, Warszawa 2010, ss. 206-216.
 2. J. Tarapata, Osobowość czynnikiem warunkującym zachowania konsumentów na rynku, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, Bydgoszcz 2011, ss. 97-109.
 3. J. Tarapata, Wypalenie zawodowe pracowników negatywną konsekwencją stresu w miejscu pracy, „Humanizacja Pracy”, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock 2011, Nr 6(264) 2011, ss. 91-104.
 4. J. Tarapata, Zarządzanie wiedzą jako nowa koncepcja zarządzania organizacją XXI wieku, Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, [w:] Czech A. (red. nauk.), Nauki o zarządzaniu – u początków i współcześnie,  „Studia Ekonomiczne”, Nr 118/2012, ss. 347-362.
 5. J. Tarapata, Emocjonalizacja marki jako czynnik wyzwalający zachowania konsumenckie nabywców, „Handel Wewnętrzny”, maj-czerwiec, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2012, ss. 180-187.
 6. J. Tarapata, A. Krzepicka, Innowacyjna przedsiębiorczość jako siła napędowa rozwoju gospodarki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 725, Ekonomiczne Problemy Usług  nr 98, „Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. Kształtowanie przedsiębiorczości”, Szczecin 2012, ss. 269-280.
 7. J. Tarapata, Psychologiczne determinanty zagospodarowania czasu wolnego konsumenta, „Handel Wewnętrzny”, lipiec-sierpień (A) 4/2013, Temporalne aspekty zachowań konsumentów, tom 1, ss. 102-111.
 8. J. Tarapata, A. Krzepicka, Psychologiczne determinanty zachowania się konsumenta na rynku, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, Zeszyt 8, Wyd. WAT, Warszawa 2013, ss. 145-157.
 9. J. Tarapata, A. Krzepicka, Wartość dla klienta a zorientowany rynkowo proces logistyczny, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka, Nr 5(1221), 2013, ss. 303-311.
 10. J. Tarapata,  Innowacje jako kluczowy element budowania wartości przedsiębiorstwa, „Zarządzanie i Finanse”, Gdańsk 2014, vol. 12, nr 3, część 1, ss. 169-182.
 11. J. Tarapata, Systemy  klasy ERP – istota, funkcjonalność, zastosowanie,  „Gospodarka Materiałowa i Logistyka, Nr 5/2014, ss. 620-630.
 12. J. Tarapata J., Przemiany zachowań konsumentów w kontekście rozwoju technologii komunikacyjno-informacyjnych, „Handel Wewnętrzny”, listopad-grudzień, nr 6/2015, Instytut Badań Rynku. Konsumpcji i Koniunktur, ss. 184-193.
 13. J. Tarapata, Merchandising jako współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 2015, ss. 770-781.
 14. J. Tarapata J., Konsumpcja zrównoważona a proekologiczne zachowania konsumentów, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, Zeszyt 10, Warszawa 2015, ss. 51-59.
 15. J. Tarapata, A. Krzepicka A., Wszechkanałowa strategia marketingowa – omnichannel, „Studia i Prace WNEiZ US”, Nr 43/2, Tom 2, Szczecin 2016, ss. 147-155.

                                                          

dr Wioletta Wereda

 1. W. Wereda, Role of stakeholder orientation in management of organization sustainability, HYPERION INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOPHYSICS & NEW ECONOMY, Vol. 5, Issue 2, 2012, s. 255-271.
 2. W. Wereda, M. Kresowska, Kreowanie wizerunku jednostki w organizacji publicznej poprzez marketing personalny, czasopismo NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA, Warszawa 2011, s. 31-48.
 3. W. Wereda, Przedsiębiorczość w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju, Nowoczesne Systemy Zarządzania, nr 8/ 2013.
 4. W. Wereda, E. Grzybowska, Influence of customer service employee`s emotions on the customer`s purchase behaviour, Nowoczesne Systemy Zarządzania, nr 8/ 2013.
 5. W. Wereda, Public manager in the municipality in the era of  the economic crisis (exemplified by the Siedlecki subregion), HYPERION INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOPHYSICS & NEW ECONOMY, Vol. 7, Issue 2, 2013.
 6. W. Wereda, E. Grzybowska, Mystery client and customer service in the organization, Nowoczesne Systemy Zarządzania, nr 9/ 2014.
 7. J. Jończyk, W. Wereda, Diagnosis of organizational efficiency as a condition of changes in public management (on the example of public hospitals in Poland), HYPERION INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOPHYSICS & NEW ECONOMY, Vol. 7, Issue 2, 2014.
 8. W. Wereda, J. Woźniak, Kryterium ryzyka w organizacji zwinnej, Nowoczesne Systemy Zarządzania nr 10/2015.
 9. Zbysław Dobrowolski, Wioletta Wereda, Sylwia Saczyńska-Sokół, Relationship Management in a Public-Private Partnership HYPERION INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOPHYSICS & NEW ECONOMY, Vol. 8, Issue 2, 2015.
 10. J. Woźniak, W. Wereda, Attributes of Creative Sector Organizations as Determinants of Risk Management, Nowoczesne Systemy Zarządzania nr 11/2016.
 11. J. Woźniak, W. Wereda, Holistic Approach to Risk Management in Creative Sector
  Organizations,
  Nowoczesne Systemy Zarządzania nr 11/2016.

                                              

dr inż. Zdzisław Wojciechowski

 1. J. Skierski, Z. Wojciechowski, Analiza sytuacji rynkowej międzynarodowego koncernu handlowego, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2011, nr 6, s.109-130.
 2. J. Skierski, Z. Wojciechowski, Komparacjametody Risk Scorem i jej wersji zmodyfikowanej do oceny ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2015, nr 10, s.171-205.
 3. A. Adamczyk, Z. Wojciechowski, Techniczno-ekonomiczne determinanty optymalizacyjne w kształtowaniu usługi kurierskiej, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, „Zarządzanie. Teoria i Praktyka” 14 (4) 2015, s. 35-41.
 4. J. Cierpka, Z. Wojciechowski,  Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w dziale administracji - studium przypadku, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2016, nr 12, s. 225-235.
 5. M. Iwaniuk, Z. Wojciechowski, Magazyn depozytowy czy outsourcing?  Optymalizacja zarządzania zapasami magazynowymi - studium przypadku, Zeszyty Naukowe „Systemy Logistyczne Wojsk” 45/2016, s.161-172.

 

mgr Katarzyna Gurmińska

 1. K. Gurmińska, Diagnoza normy i patologii w zarządzaniu, "Nowoczesne Systemy Zarządzania" 2006, nr 1, s. 245-253.
 2. K. Gurmińska, Relacje interpersonalne w przedsiębiorstwach gospodarki cyfrowej,"Nowoczesne Systemy Zarządzania" 2007, nr 2, s. 131-139.
 3. K. Gurmińska, Zarządzanie kreatywnością, w: W. Gonciarski, Poszukiwanie nowych koncepcji i metod zarządzania, Wyd. WAT, Warszawa 2008, s. 227-236.
 4. K. Gurmińska, Pracownik wobec wyzwań współczesnej gospodarki, "Nowoczesne Systemy Zarządzania" 2008, nr 3, s. 67-76.
 5. K. Gurmińska, Twórcze rozwiązywanie problemów, "Nowoczesne Systemy Zarządzania" 2010, nr 5, s. 156-167.
 6. K. Gurmińska, Twórcze techniki rozwiązywania problemów,  "Nowoczesne Systemy Zarządzania" 2011, nr 6, s. 267-279.
 7. K. Gurmińska, Koncepcje psychologiczne w zarządzaniu,  "Nowoczesne Systemy Zarządzania" 2012, nr 7, s. 199-210.
 8. K. Gurmińska, Emocje w relacjach interpersonalnych a rozwiązywanie konfliktów, "Nowoczesne Systemy Zarządzania" 2012, nr , s. 225-234.
 9. K. Gurmińska, Znaczenie emocji we współczesnym zarządzaniu,  "Nowoczesne Systemy Zarządzania" 2013, nr 8, s. .
 10. K. Gurmińska, Bariery w twórczym rozwiązywaniu problemów, "Nowoczesne Systemy Zarządzania" 2015, nr 10, s. 207-217.

 

mgr Jacek Woźniak

 1. J. Woźniak, W. Wereda, Holistic Approach to Risk Management in Creative Sector Organizations, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2016, nr 11, s. 91-106.
 2. J. Woźniak, W. Wereda, Attributes of Creative Sector Organizations as Determinants of Risk Management, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2016, nr 11, s. 77-89.
 3. J. Woźniak, A. Fester, Architektura korporacyjna-źródło korzyści dla przedsiębiorstwa,Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty” 2015, nr 4(38), s. 201-227.
 4. J. Woźniak, Model źródeł kosztów "ukrytej fabryki": perspektywa kadry kierowniczej. Część 2: macierze analityczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie” 2015, nr 105, s. 217-226.
 5. J. Woźniak, The Negative Implications of Offshoring and Strategic Economic Security of Business Organizations, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie” 2015, nr 104, s. 235-253.
 6. J. Woźniak, Optimization of Non-Profit Projects' Portfolio: Chosen Aspects and Assumptions, „Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej” 2014, vol. LXIII, nr 3, s. 13-49.
 7. J. Woźniak, P. Zaskórski, Security Management in the H-H Type of the Organizational Structures, „Information Systems in Management” 2014, vol. 3, nr 1, s. 64-76.
 8. J. Woźniak, Kryterium innowacyjności w projektowaniu organizacji gospodarczej: ujęcie systemowe, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2014, t. 30, s. 83-118.
 9. J. Woźniak, A. Fester, Rozwój firmy Google Inc. z wykorzystaniem kontraktowych form internacjonalizacji, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2014, nr 9, s. 138-156.
 10. J. Woźniak, Wymiar czasu w analizie bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstwa – uwarunkowania i implikacje dla procesów zarządzania, „Zeszyty Naukowe WSHiU w Poznaniu” 2013, nr 25, s. 101-122.
 11. J. Woźniak, Model źródeł kosztów "ukrytej fabryki": perspektywa kadry kierowniczej. Część 1: podstawy modelu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie” 2013, nr 26, s. 259-271.
 12. J. Woźniak, Zachowania intraprzedsiębiorcze jako determinanta bezpieczeństwa ekonomicznego organizacji gospodarczych – specyfikacja uwarunkowań i zależności, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2013, nr 8, s. 21-37.
 13. J. Woźniak, Risk Value Modeling in Distributed Production Environment - In an Aspect of Information Flows' Analysis, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” 2012, nr 3, s. 191-213.
 14. J. Woźniak, P. Zaskórski, Information benchmarking strategy in managing efficiency and quality of production process, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2011, nr 6, s. 135-145.
 15. J. Woźniak, P. Zaskórski, Business Intelligence Systems as a tool of Value Based Management, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2010, nr 5, s. 149-164.

 

mgr Wiesława Załoga

 1. W. Załoga, Kapitał ludzki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, 2009, nr 4, s. 243-251.
 2. W. Załoga, Porównanie kosztów pracy z tytułu umowy o pracę i alternatywnych form
  zatrudnienia
  , Nowoczesne Systemy Zarządzania, 2010, nr 5, s. 63-74.
 3. W. Załoga, Znaczenie czynnika wiedzy w kształtowaniu kosztów pracy, Nowoczesne Systemy Zarządzania, 2011, nr 6, s. 301-314.
 4. W. Załoga, Wpływ kosztów pracy na formę zatrudnienia, Nowoczesne Systemy Zarządzania, 2012, nr 7, s. 311-322.
 5. W. Załoga, Elastyczny rynek pracy a zatrudnienie pracowników, Nowoczesne Systemy Zarządzania, 2012, nr 7, s. 323-334.
 6. W. Załoga, Model kompetencji menedżera w nowoczesnej organizacji, „Administracja i Zarządzanie” (24), 2013, nr 97, s. 449-468.
 7. W. Załoga, Rola przywództwa w kierowaniu ludźmi „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, 2014, nr 9, s. 89-99.
 8. W. Załoga, Wpływ kapitału intelektualnego na przewagę konkurencyjną organizacji, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, 2015, nr 10, s. 159-169.
 9. W. Załoga, Specyfika wybranych metod ocen pracowniczych determinowana charakterem struktury organizacyjnej, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, 2016, nr 11, s. 107-119.

 

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 46 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2019