INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWBLiZ logoIOZ LogoWATAkredytacja

MONOGRAFIE NAUKOWE

Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego

Monografie
dr hab. inż. Gabriel Nowacki, prof. WAT

 • Koncepcja pokładowego rejestratora zdarzeń (EDR) - czarnej skrzynki dla wszystkich typów pojazdów samochodowych. ITS, Warszawa 2013.
 • Polish researches on the subject of the electronic toll collection.  ITS, Warszawa 2011.
 • Kierunki rozwoju inteligentnych systemów transportowych. ITS, Warszawa 2010.
 • Telematyka transportu drogowego, ITS, Warszawa 2008.
 • Organizacja i prowadzenie działań psychologicznych w wybranych państwach. Wyd. Adam Marszałek, Toruń  2004.
 • Psychologia bezpieczeństwa. AON, Warszawa 2004.
 • Rola, miejsce i zadania działań psychologicznych w operacjach informacyjnych. AON, Warszawa 2004.
 • Działania psychologiczne w działaniach sojuszniczych. AON, Warszawa, 2003.
 • Militaryzacja kosmosu. AON, Warszawa 2003.
 • Informacja w walce zbrojne. AON, Warszawa 2002.
 • Rozpoznanie satelitarne USA i Federacji Rosyjskiej. AON, Warszawa 2002.
 • Możliwości wykorzystania przestrzeni kosmicznej.  AON, warszawa 2001.
 • Operacje informacyjne. AON, Warszawa 2001.
 • Polityka bezpieczeństwa narodowego wybranych państw. AON, Warszawa 2001.
 • Współczesne poglądy na prowadzenie walki informacyjnej. AON, Warszawa 2001. 
 • Zakłócenie informacyjne w wojskach lądowych. AON, Warszawa 2001.
 • Elektroniczne przygotowanie pola walki. AON, Warszawa 1998.

prof. dr hab. Waldemar Kaczmarek  

 1. W. Kaczmarek, R. Socha, J. Grzyb, Wybrane zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa, Wydawnictwo Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2010, ISBN: 978-83-932027-0-6.

 

prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz   

 1. P. Sienkiewicz, H. Świeboda, E. Szczepaniuk (red.), Nie-bezpieczny świat: Systemy. Informacja. Bezpieczeństwo, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-7523-427-5.

 

dr hab. Bogusław Jagusiak, prof. WAT  

 1. B. Jagusiak, Wymiar narodowy i ponadnarodowy dialogu społecznego w Unii Europejskiej, FNCE, Poznań 2016, ISBN: 978-83-64541-12-4.
 2. B. Jagusiak (red.), Współczesne wyzwania bezpieczeństwa Polski, WAT, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-7938-098-5.
 3. B. Jagusiak, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa - geneza i charakter uwarunkowań (red.), WAT, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-7938-097-8.
 4. B. Jagusiak, Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa, WAT, Difin, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-7930-582-7.
 5. B. Jagusiak, Systemy polityczne krajów nadbałtyckich, Difin, Warszawa 2013, ISBN: 978-83-7930-039-6.
 6. B. Jagusiak, Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski, Difin, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-7641-421-8.
 7. B. Jagusiak, Związki zawodowe a euro w Polsce monografia: Polska na drodze do euro, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-7545-139-9.
 8. B. Jagusiak, Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej, Elipsa, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-7151-007-6.
 9. B. Jagusiak, Polityczno - gospodarczy rozwój Polski w strukturach Unii Europejskiej, WAT, 2007.
 10. B. Jagusiak, Współczesne wyzwania europejskie, WAT, 2008.

 

dr Włodzimierz Gocalski   

 1. W. Gocalski, Barwy i cienie migracji, WAT, 2009.
 2. W. Gocalski, Barwy i cienie Bezpieczeństwa, WAT, Warszawa 2013, ISBN: 978-83-6295-94-0.

 

dr Małgorzata Jaroszyńska  

 1. M. Jaroszyńska, Bezpieczeństwo kulturowe Europy w XXI wieku, WAT, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-7938-099-2.

 

dr Wiesław Śmiałek

 1. W. Śmiałek (red.), Rola i miejsce Rzeczypospolitej Polskiej w systemie/systemach bezpieczeństwa międzynarodowego, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2013, ISBN: 978-83-62954-92-6.
 2. W. Śmiałek (red.), Bezpieczeństwo w polskiej polityce zagranicznej, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2014, ISBN: ISBN 978-83-7938-062.
 3. W. Śmiałek (red.), Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-62954-65-0.

 

 

mgr Krzysztof Szwarc

 1. P. Zaskórski, J. Woźniak, K. Szwarc, Ł. Tomaszewski, ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W UJĘCIU SYSTEMOWYM, Wyd. WAT (II poprawione), Warszawa 2015, ISBN/ISSN: 978-83-7938-072-5.
 2. W. Wereda, J. Paliszkiewicz,   I.T. Lopes, J. Woźniak, K. Szwarc, INTELLIGENT ORGANIZATION TOWARDS CONTEMPORARY TRENDS IN THE PROCESS OF MANAGEMENT – SELECTED ASPECTS, WAT, Warszawa 2016, ISBN 9788379381340.

 

prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski

 1. P. Zaskórski, ASYMETRIA INFORMACYJNA W ZARZĄDZANIU PROCESAMI, Wydawnictwo WAT,  Warszawa 2012, ISBN 978-83-62954-58-2.
 2. P. Zaskórski (red.), ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ W WARUNKACH RYZYKA UTRATY INFORMACYJNEJ CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62954-04-9.
 3. P. Zaskórski (red.), WYBRANE ZAGADNIENIA EWALUACJI I WALIDACJI PROJEKTÓW, Wydawnictwo Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa 2015, ISBN 978-83-921270-7-9.
 4. P. Zaskórski, J. Woźniak, K. Szwarc, Ł. Tomaszewski, ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W UJĘCIU SYSTEMOWYM, Wydawnictwo WAT (II poprawione), Warszawa 2015, ISBN/ISSN: 978-83-7938-072-5.
 5. P. Zaskórski, STRATEGIE INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJAMI GOSPODARCZYMI,  Wydawnictwo WAT, Warszawa 2005, ISBN 83-89399-75-X.
 6. P. Zaskórski, KONCEPCJA INFORMATYZACJI SYSTEMU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO MON, Wydawnictwo  AON,  Warszawa 2002.
 7. P. Zaskórski, AUTOMATYZACJA PROCESÓW DOWODZENIA, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2001, ISBN: 83-7174-663-6.
 8. P. Zaskórski, KOMPUTEROWE ZOBRAZOWANIE GRAFICZNE W DOWODZENIU WOJSKAMI, Wydawnictwo AON, Warszawa 2000.
 9. P. Zaskórski, METODYKA PRACY ZESPOŁU GŁÓWNEGO PROJEKTANTA SYSTEMÓW ZAUTOMATYZOWANYCH. ORGANIZACJA, INFRASTRUKTURA, NARZĘDZIA, METODY, Wydawnictwo MON,  Warszawa 1999.
 10. P. Zaskórski, MODEL ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI W SIECIOWYM SYSTEMIE KOMPUTEROWEJ  SYMULACJI DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH, Wydawnictwo AON, KBN, Warszawa 1998.
 11. P. Zaskórski, ANALIZA ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZAŃ W DZIEDZINIE ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW DOWODZENIA WOJSKAMI LĄDOWYMI ORAZ IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU PROJEKTOWANIA I JEGO CYKLU ROZWOJOWEGO, Wydawnictwo AON, Warszawa 1997.
 12. P. Zaskórski, MODEL INFORMATYZACJI PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W DZIAŁANIACH WOJSK LĄDOWYCH, Wydawnictwo AON, Warszawa 1996.
 13. P. Zaskórski, ANALIZA STANU AKTUALNEGO I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI W LOGISTYCE, Wydawnictwo WAT, Warszawa 1994. 

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 46 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2019