INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWBLiZ logoIOZ LogoWATAkredytacja

MONOGRAFIE NAUKOWE

Zakładu Inżynierii Zarządzania

 

prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski

 1. Zaskórski P., Woźniak J., Szwarc K., Tomaszewski Ł., Zarządzanie projektami w ujęciu systemowym. Wyd. WAT (II poprawione), Warszawa 2015.
 2. Pod red. nauk. P. Zaskórskiego, Wybrane zagadnienia ewaluacji i walidacji projektów, Wyd.: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa 2015.
 3. Zaskórski P., Asymetria informacyjna w zarządzaniu procesami, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2012.
 4. Pod red. naukową P. Zaskórskiego, Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania,Wyd. WAT,  Warszawa 2011.
 5. Zaskórski P., Strategie informacyjne w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi, WAT,  Warszawa 2005.
 6. Zaskórski P., Koncepcja informatyzacji systemu reagowania kryzysowego MON, AON,  Warszawa 2002.
 7. Zaskórski P., Automatyzacja procesów dowodzenia, Wyd. "A. Marszałek", Toruń  2001.
 8. Zaskórski P., Komputerowe zobrazowanie graficzne w dowodzeniu wojskami, AON, Warszawa 2000.
 9. Zaskórski P., Metodyka pracy zespołu głównego projektanta systemów zautomatyzowanych. Organizacja, infrastruktura, narzędzia, metody, MON,  Warszawa 1999.
 10. Zaskórski P., Model zarządzania obiegiem informacji w sieciowym systemie komputerowej  symulacji działań operacyjnych, AON, KBN, Warszawa 1998.
 11. Zaskórski P., Analiza istniejących rozwiązań w dziedzinie zautomatyzowanych systemów dowodzenia wojskami lądowymi oraz identyfikacja przedmiotu projektowania i jego cyklu rozwojowego, AON, Warszawa 1997.
 12. Zaskórski P., Model informatyzacji procesów logistycznych w działaniach Wojsk Lądowych, AON, Warszawa 1996.
 13. Zaskórski P., Analiza stanu aktualnego i perspektywy rozwoju zastosowań informatyki w logistyce, WAT, Warszawa 1994.
 14. Zaskórski P., Czeczotka J., Kasprzak E., Komputerowe wspomaganie projektowania systemów informatycznych z wykorzystaniem (języka opisu problemów i jego analizatora), PSL/PSA, WII, Warszawa 1989.

 

dr hab. inż. Włodzimierz Miszalski, prof. WAT

 1. Miszalski  W. (współaut. ), Inteligentne roboty wojskowe, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.

 

dr Wiesław Gonciarski

 1. Gonciarski W., Ornarowicz U. (red.), Współczesne zarządzanie: różnorodność problemów i sposobów ich rozwiązywania, Wyd. WAT, Warszawa 2013.
 2. Gonciarski W. (red.), Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, Wyd. WAT, Warszawa 2010.
 3. Gonciarski W., Zaskórski P. (red.), Wybrane koncepcje i metody zarządzania XXI wieku, Wyd. WAT, Warszawa 2009.
 4. Gonciarski W. (red.), Poszukiwanie nowych koncepcji i metod zarządzania, Wyd. WAT, Warszawa 2008.
 5. Gonciarski W., Przygotowanie pracy dyplomowej, Wyd. DrukTur, Warszawa 2004.
 6. Gonciarski W., Współczesne zarządzanie. Uwarunkowania – istota – dylematy, WAT, Warszawa 1999.

 

dr Alicja Krzepicka

 1. Krzepicka A.K., Wybrane aspekty marketingu relacji, Wyd. WAT, Warszawa 2008.

 

dr Monika Murawska

 1. Murawska M., Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2008.

 

dr Kazimierz Piotrkowski

 1. Piotrkowski K., Model kompetencji menedżerskich kierowniczej kadry dowódczej w Siłach Zbrojnych RP, Wyd. WAT, Warszawa 2017 ( w redakcji naukowej).
 2. Piotrkowski K., Zarządzanie kapitałem ludzkim w Siłach Zbrojnych RP, Wyd. WAT., Warszawa 2017 (w redakcji naukowej).
 3. Piotrkowski K. (red.), Cechy szczególne zarządzania w sektorze publicznym. Specyficzne problemy kierowania ludźmi, Wyd. WAT, Warszawa 2014.
 4. Piotrkowski K., Wojciechowski Z. (red.), Uniwersalność versus różnorodność w teorii i praktyce zarządzania, Monografia, WAT, Warszawa 2014.
 5. Piotrkowski K. Zarządzanie ludźmi w siłach zbrojnych RP, Wyd. WAT, 2012. 
 6. Piotrkowski K. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi (Teoria i praktyka), Wyd. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa 2012.
 7. Piotrkowski K., Świątkowski M. (red.) Zarządzanie w gospodarce postindustrialnej, Wyd. Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2008.
 8. Piotrkowski K. (red), Metody i techniki zarządzania personelem, (red.) Wyd. WAT, Warszawa 2007.
 9. Piotrkowski K. (red.), Zarządzanie Potencjałem Ludzkim w Organizacji  XXI wieku. WAT 2006.
 10. Piotrkowski K. Organizacja i Zarządzanie, Wyd., ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2006. (Wydanie II rozszerzone).
 11. Piotrkowski K., J. Merski, (red.), Przedsiębiorczość młodzieży. Szanse, bariery, perspektywy, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych pracowników, Wyd., Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003,
 12. Piotrkowski K. (red.), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w małych i średnich firmach, Wyd., Warszawa 2002.
 13. Piotrkowski K., Organizacja i zarządzanie, Wyd.Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001.

dr Henryk Popiel

 1. H. Popiel, S. Wojciechowski, B. Rogowski, Podstawowe zagadnienia normalizacji w resorcie Obrony Narodowej, WAT, Warszawa  2000.
 2. H. Popiel, S. Wojciechowski, A. Rogowski, Metodyka opracowywania Norm Obronnych, WAT, Warszawa 2001.
 3. H. Popiel, Standaryzacja w NATO, WAT, Warszawa 2002.
 4. H. Popiel, M. Kasperski, J. Michniak (red.),  Metodyka przygotowania prac dyplomowych, WAT, Warszawa 2015.

dr Celina Sołek-Borowska

 1. Sołek C., Management dillemas in the information technology era, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Warszawa, 2012

 

dr Marek Świątkowski

 1. Świątkowski M., Piotrkowski K., Kierowanie zespołami ludzkimi , Wyd. Bellona, Warszawa 2000.
 2. Świątkowski M., Piotrkowski K. (red.),  Zarządzanie w gospodarce postindustrialnej,  Wyd. Almamer, Warszawa 2009.

 

dr Jolanta Tarapata

 1. Tarapata J., Krzepicka A.K. (red. nauk.), Kontrowersje i wyzwania marketingu i zarządzania w XXI wieku,  Wyd. WAT, Warszawa 2016.

 

dr Wioletta Wereda

 1. Wereda W., Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 2. Załoga W., Woźniak J., Wereda W. (red.), Kształtowanie rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2014.
 3. Wereda W., Paliszkiewicz J., Lopes T., Wozniak J., Szwarc K., Intelligent organization towards contemporary trends in the process of management – selected aspects, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2016.

 

dr inż. Zdzisław Wojciechowski

 1. Jura J., Wojciechowski Z., Jakość kształcenia, wyd. WSC, Warszawa 2005.
 2. Telep J., Telep T., Wojciechowski Z., Jakość kształcenia w wyższej uczelni, wyd. Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2012.
 3. Piotrkowski K., Wojciechowski Z., (red.), Uniwersalność versus różnorodność w teorii i praktyce zarządzania, wyd. WAT, Warszawa 2014.

 

mgr Jacek Woźniak

 1. Wereda W., Paliszkiewicz J., Lopes I.T., Woźniak J., Szwarc K., Intelligent organization towards contemporary trends in the process of management – selected aspects, Wyd. WAT, Warszawa 2016.
 2. Zaskórski P., Woźniak J., Szwarc K., Tomaszewski Ł., Zarządzanie projektami w ujęciu systemowym (wydanie I - 2013 oraz II poprawione - 2015), Wyd. WAT, Warszawa 2015.
 3. Woźniak J. (red.), PROJEKTOWANIE I DOSKONALENIE ORGANIZACJI w aspekcie jej bezpieczeństwa i usprawniania procesów informacyjno-decyzyjnych, Wyd. WAT, Warszawa 2015.
 4. Załoga W., Woźniak J., Wereda W., Kształtowanie rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, Wyd. WAT, Warszawa 2014.

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 46 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2019