INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATAktualności

AKTUALNOŚCI


MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA - RELSTAT 2018


W dniach 17-20 października 2018 r. w Rydze odbyła się 18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Niezawodność i statystyka w transporcie i komunikacji” (Reliability and Statistics in Transportation and Communication). Organizatorem konferencji był Instytut Transportu i Telekomunikacji w Rydze (Institute of Transport and Telecommunications) we współpracy z Latvian Academy of Science.


 

 

 


Celem konferencji RelStat 2018 było zapewnienie międzynarodowego forum dla naukowców i specjalistów z kręgów akademickich, przemysłu i rządu, w celu uwzględnienia najnowszych wyników badań oraz zaprezentowania i omówienia ich pomysłów, teorii, technologii, systemów, narzędzi, aplikacji, postępu i doświadczenia we wszystkich teoretycznych i praktycznych kwestiach pojawiających się w transporcie, technologiach informacyjnych i komunikacyjnych.

W sesji: Zrównoważony rozwój transportu. Ekonomia i polityka, prowadzonej pod przewodnictwem dr. hab. inż. Gabriela Nowackiego, swój referat przedstawił Rektor Instytutu Transportu i Telekomunikacji, Pan dr Juris Kanels, Impact of Joining the European Union on the development of Transport Policy in the Republic of Latvia. Moderatorami sesji - Niezawodność, bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem byli: dr Arnold Warchał i dr hab. inż. Gabriel Nowacki.

Przedstawiciele Instytutu Organizacji i Zarządzania wygłosili następujące referaty:


  • Dr hab. inż. Gabriel Nowacki, Safety Status on Road Transport System in the European Union,
  • Dr Arnold Warchał, Dimensions of Security System Complexity and Risk Detection Praxis,
  • Prof. Bogusław Jagusiak, Information Support Systems for Crisis Management,
  • Dr Natalia Moch, Risk Management in Crisis Management Process,
  • Mgr Krzysztof Szwarc, The Continuity of Local Governments in Poland during Disasters,
  • Mgr Jacek Woźniak, Business Continuity Assurance in Creative Industries,
  • Mgr Bohdan Paszukow, Innovative Solution of Security System at International Airport.
    Konferencja stanowiła doskonałą okazję do wymiany doświadczeń z przedstawicielami ośrodków akademickich i badawczych z Łotwy, Słowacji, Rosji, Japonii, Grecji, Estonii, Czech, Algierii, Niemiec, Finlandii, Węgier, Litwy, Ukrainy, Francji, Bułgarii, Białorusi oraz Polski. W czasie obrad zapoznano się badaniami prowadzonymi w dziedzinach naukowych nauki o bezpieczeństwie oraz zarządzanie i jakość, jak również innych dyscyplinach naukowych, zwłaszcza realizowanych projektach naukowych oraz pracach badawczo-rozwojowych. Udział w konferencji zaowocował nowymi pomysłami na badania w zakresie nauk o bezpieczeństwie oraz zarządzania i jakości, także we współpracy z przedstawicielami innych dziedzin i dyscyplin naukowych. Nawiązane znajomości natomiast w przyszłości mogą przerodzić się we współpracę w prowadzonych badaniach naukowych oraz realizowanych projektach badawczych.

                                                                                                                                           Opracowanie

dr Natalia Moch


Konferencja "Filozofia w informatyce"


Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich pracowników Instytutu Organizacji i Zarządzania na IV edycję konferencji "Filozofia w informatyce".
Więcej informacji: Filozofia w informatyceWojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 00-908 Warszawa 46 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2018